Nytt fra VKL Hordaland

Her kommer litt om hva som skjer fremover i Hordaland Venstrekvinnelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kjære medlemmer av Venstrekvinnelaget i Hordaland!

Kalender

Samling i Ulvik
Helga 3. til 5. september blir det samling i Ulvik. Dette er ei samling som skjer i regi av NVKL. Tema blir reiseliv og næringslivsutvikling i distriktskommuner. Eg vil oppfordre flest mulig til å sette av helga, dette kan bli både lærerikt og sosialt. Vi jobber med å få klart eit endelig program, og dette blir sendt ut i uke 20. Det blir då også informert om muligheita for økonomisk reisestøtte.

Sommer i Holmsbu, roser

Sommerfest
I begynnelsen av uke 25 blir det sommerfest i Bergen i regi av HVKL. Datoen her er dessverre ikkje klar før over helga, fordi vi jobber med å få ein innleiar som kan snakke om næringsutvikling i Bergen og omegnskommunane. Det blir sendt ut brev når datoen er klar. Vi håper flest mulig har lyst til å delta, og ta gjerne med deg nokon du kjenner som kan ha glede og nytte av å delta på arrangementet.

På gjensyn!

Mvh
Hordaland Venstrekvinnelag
v. Åsta Årøen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**