Satsing på Groruddalen?

Det er alltid spennende å åpne Akers Avis Groruddalen. På side 7 i onsdagens avis får vi en «gladmelding» — nemlig anmeldelsen av Oslo Vei for miljøkriminalitet, skriver Anne-Karin Kjeldset i Aker Avis Groruddalen 5.5.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Stor honnør til «Aksjonsgruppa Stopp Huken — Vern Marka» og til alle som står bak anmeldelsen. Det skal sannelig god jobbing til for å få fram resultatene de har klart, men det var på tide. Av og til kan man få en følelse av at dalen faktisk kunne vært bedre tjent med en ledelse av frivillige, da ville i alle fall ikke snusk og fortjeneste være drivkrefter.

Stabilt blodtrykk er imidlertid ikke mulig når man først er engasjert beboer i denne bydelen. På samme side i avisen troner en nokså fornøyd byutviklingsråd Bård Folke Fredriksen, som konstaterer at Groruddalsmillionene for 2010 nå er fordelt. Det bevilges som tidligere år 50 millioner kommunale kroner til Groruddalssatsingen. Groruddalen skal bli et enda bedre sted å leve og etablere seg i ved at kommunen satser på konkrete tiltak for bedre integrering og språkopplæring, bedre offentlige møteplasser, fortau og kommunikasjoner, sier Fredriksen. Hallo!

Jeg kan kjenne at blodpumpa raser av gårde! Du snakker om satsing! Dette blir sier og skriver vel 300 kroner pr. innbygger i dalen, Fredriksen. Unektelig noe mer nøkternt enn selve overskriften på artikkelen kunne tyde på.

Det er fristende å sammenlikne med Holmenkollen. Der er overskridelsene i 600 millioners klassen. Fordelt på hele byens befolkning utgjør dette ca 1.030 kr. pr. innbygger, i tillegg til de mange hundre millioner som byen opprinnelig har bidratt med. Av artikkelen til «Aksjonsgruppa Stopp Huken — Vern Marka» framgår det at Oslo Vei ulovlig har tatt ut masser tilsvarende 600 millioner kr. i steinbruddet. Da er det sannelig sjenerøst at Groruddalen blir belønnet med en brøkdel av dette, som altså Bård Folke Fredriksen kaller «et helhetlig løft for menneskene og miljøet i dalen».

Sociallovgivning

Foto: Storm P. 1910

For å understreke parodien i byrådets «Groruddalssatsing», vedlegges Storm P.s 100 år gamle fortolkning av «Sociallovgivning».

Anne-Karin Kjeldset
Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**