Gratis buss til Russ-10

Fylkesrådet ønsker russeungdommene trygt hjem — og tilbyr dem gratis buss i hele Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Trafikksikkert hjem
Bakgrunnen for det innovative vedtaket, var en interpellasjon som

Vi lover bedre buss

ba Fylkesrådet utrede hvorvidt gratis buss kunne være et tiltak for å hindre at russen blir en del av trafikkskadebildet i mai.
– Ungdom med forholdsvis liten kjøreerfaring er en spesielt utsatt gruppe med hensyn til trafikkulykker. Statistikk viser at ca 42% av de drepte og skadde er under 25 år. Vi vet også at flere av ulykkene skjer i forbindelse med helg og sosiale arrangement, begrunnet Steinholdt sitt private forslag i siste fylkesting.
– Dette synes Fylkesrådet var et svært godt forslag, så det ønsket vi å følge opp, forteller fylkesråd for samferdel May Valle.

Russeløfte
Som ett av flere tiltak som kan være med å redusere antallet trafikkulykker i fylket, mener Fylkesrådet at en prøveordning med gratis buss til og med 18. mai, vil være et godt tiltak.
– Selv om vi har lite erfaring fra tilsvarende forsøk, antar vi at dette ikke skal by på omfattende kapasitetsutfordringer. Etter samtaler med busselskapene antar de at kapasiteten på nattbussene kan bli en utfordring. Men alle reaksjonene vi har fått fra russen er fantastisk positive, påpeker samferdselsråd May Valle.
Kostnadene forbundet med tiltaket er ikke klarlagt. Fylkeskommunen må forvente å kompensere kostnadene, men mener likevel ikke summen blir større enn at det absolutt er verd det..
– Vi har ikke råd å miste noen. Det var svært hyggelig å se russens spontane reaksjoner på tiltaket. Flere slo umiddelbart fast at nå kunne de ta del i arrangementene og likevel komme seg trygt hjem, avrunder May Valle.

For ytterligere informasjon,
Samferdselseråd May Valle; 977 39 636

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle
Foto: Arild Djupvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**