Vil ha tidskonto-ordning for foreldrepermisjon

Venstre er sterkt uenig i vedtaket mot pappapermisjon fra Høyres landsmøte. Vi vil heller erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon med en tidskonto-ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

– Jeg er sjokkert over at Høyre nå går tilbake til den gammeldagse argumentasjonen fra 80-tallet hvor man brukte frihet som argument mot likestilling. Problemet er ikke pappapermisjonen, men manglende fleksibilitet i ordningen med foreldrepermisjon, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Tidskonto
Venstre vil erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskontoordning på 15 måneder per barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år. Det stilles som krav begge foreldre må ta ut minimum 3 av de 15 månedene hver.

 En mer fleksibel foreldrepermisjon.

En mer fleksibel foreldrepermisjon.
Foto: Microsoft

– Venstres tidskontoreform gir foreldre mulighet til å ta ut permisjon inntil barnet er 12 år. – Dermed gis småbarnsfamilier en økt reell frihet, samtidig som ordningen er enklere å administrere, sier Trine Skei Grande.

Frihet for familien
– Høyre har ikke skjønt at likestillingspolitikk er frihetspolitikk. Her er Venstres og Høyres historie svært ulik, sier Skei Grande.

– Venstre ønsker en familiepolitikk som tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Denne friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets beste, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**