Til: Medlemmer i Moss Venstre

Nominasjonskomiteen vil gjerne ha forslag til listekandidater til Venstres i Moss for valget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


På årsmøtet i Moss Venstre 13. januar 2010 ble det delegert til det nye styret å utpeke en nominasjonskomité som skal lede nominasjonsprosessen frem mot kommune- og fylketingsvalget i 2011.

Forslagene på listekandidater må være oss i hende senest 15. mai 2010.

Iflg. vedlagte fremdriftsplan vil dere se at dere vil få listen over foreslåtte kandidater innen 1. juli 2010. Dere vil da få en måned til å rangere listen og sende den tilbake til nominasjonskomiteen. Deretter lager vi en innstilling som blir presentert på nominasjonsmøtet 11. november 2010.

Det er ikke noen grense for hvem man ka nominere. Vedkommende behøver ikke å være medlem av Venstre. Nominasjonskomiteens jobb er å kontakte alle nominerte for samtykke. For å kvalifiseres som kandidat må vedkommende fylle minst 18 år i 2011. Det er opptil nominasjonskomiteen å forespørre alle foreslåtte.

Vi ber om at forslagene sendes til leder av nominasjonskomiteen:

Henry Mogstad, epost: [email protected]

Nominasjonskomiteen for Moss utgjøres av styret i Moss Venstre.

På forhånd takk!

Vennlig Hilsen
Henry Mogstad Joakim Sveli
Leder av nominasjonskomiteen Leder Moss Venstre

Fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid

Det anbefales følgende fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid frem til nominasjonsmøtet 2010/11:

Innen 15. mai 2010:
Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer i Moss til å komme med forslag til listekandidater til kommunestyrevalget.

Innen 25. mai 2010:
Nominasjonskomiteen sender ut liste over alle foreslåtte kandidater sortert alfabetisk, til alle medlemmer i Moss Venstre. Det bes på det grunnlag om forslag til rangering.

Innen 20. september 2010:
Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste, sendes medlemmene i Moss Venstre, eventuelt med hjelp fra styret. Listeforslaget kan offentliggjøres.

Innen 3. oktober 2010:
Styret innkaller til nominasjonsmøte iht. bestemmelsene i vedtektenes § 9. med 1 måneds innkallingsfrist.

Torsdag 4. november 2010:
Nominasjonsmøte avholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**