Venstre-seier i kampen mot fattigdom i Gjøvik

Tradisjonen tro justeres sosialhjelpssatsene i februar-møtet i kommunestyret. Gjøvik Venstre brukte muligheten til å påpeke den store økningen i antall fattige barn i Gjøvik og tok til orde for å øke sosialhjelpssatsene for barn mellom 11 og 17 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bakrunnen for forslaget fra Gjøvik Venstre er kunnskapen om at det nå er nesten 1000 barn i Gjøvik kommune som lever under fattigdomsgrensen.

Ved å heve satsene for barn i alderen 11-17 år kan vi bidra til at færre faller utenom fritidstiltak i ungdomsårene.

Det var Anders Mathisen som fremmet forslaget på vegne av Venstre, om å heve satsene for barn 11-17 år fra rådmannens forsalg på 3.309 og til kr 3500,- (for 2010).

På vegne av Ap fremmet Bjug Ringstad (AP) foreslag om å utesette saken og sende den tilbake til Helse- og omsorgsutvalget for en vurdering av det fremsatte forslag.

I avstemmingen fikk Venstres forslag 22 stemmer, mens 20 stemte imot (Ap).

I kommunestyremøtet 25. mars kom saken tilbake for endelig vedtak av ny sats. Venstres forslag ble da enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**