Katastrofal rødgrønn skolepolitikk

De siste ukene har Adresseavisen skrevet om uroen rundt Kalvskinnet skole. Bystyret vedtok framtidig skolestruktur før jul, men fortsatt er usikkerheten stor rundt konsekvensene av dette vedtaket. – Kampen om Kalvskinnet er etter min mening et grelt eksempel på at de rødgrønne partiene i Trondheim fører en skolepolitikk uten mål og mening, uten evne til å ta upopulære avgjørelser, men heller ikke med vilje til å prioritere å bruke ressurser på et godt skoletilbud i kommunen, sier bystyremedlem Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

I november var gleden stor blant foreldrene, elevene og de ansatte ved Kalvskinnet, for da kom nemlig beskjeden fra de rødgrønne partiene i Trondheim om at skolen ikke skulle nedlegges ( se blant annet oppslag i Adresseavisen om dette).
– Venstre hadde lenge kjempet for at vi skulle bevare skolen, blant annet fordi vi ønsker å legge til rette for at barnefamilier kan bo sentrumsnært, samtidig som det var viktig for oss å opprettholde et offentlig skoletilbud i sentrum. Haken i de rødgrønnes forslag om å beholde skolen på Kalvskinnet, var at skolen måtte foreta store innsparinger, noe som i vår førte til at flertallet vedtok at skolen skulle få felles ledelse med Ila skole og gjøres om til en 1-4-skole. Dette har vist seg å få drastiske konsekvenser, sier Melby.

For i stedet for at elever og ansatte kan bruke våren på å forberede seg på et nytt skoleår, aner nå ingen hva som vil skje med Kalvskinnet. Fordi skolen er blitt fratatt store ressurser, har et stort

Kalvskinnet skole

Kalvskinnet skole
Foto: adressa.no

flertall av foreldrene nå valgt å søke ungene sine over til andre skoler. (Mer om dette her). På bakgrunn av dette foreslo rådmannen i forrige uke å legge ned driften på Kalvskinnet skole, fordi det ville være uforsvarlig faglig og økonomisk sett å videreføre en skole med de rundt 15-20 elevene som står igjen.
– Venstre er helt enige med rådmannen i at vi ikke kan få til et godt tilbud for ei så lita gruppe elever, og vi foreslo derfor å gjøre om på vedtaket og sikre at Kalvskinnet blir en fullverdig skole med elever på alle trinn, i håp om at dette ville få foreldrene til å velge å fortsette å ha barna sine på Kalvskinnet skole. Dette stemte imidlertid de rødgrønne imot, men likevel vedtok de å videreføre drifta ved Kalvskinnet. De våger altså ikke å ta konsekvensen av sitt eget vedtak og legge ned Kalvskinnet, men velger i stedet minste motstands vei, og ender opp med en løsning som ikke kan forsvares verken faglig sett eller økonomisk sett. Som bystyrepolitiker føler jeg meg lurt, og det tror jeg foreldre, elever og ansatte også gjør, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**