Ledig stilling som politisk rådgiver

Venstre skal løfte partiets oppslutning de neste årene, og til dette arbeidet søker Venstres stortingsgruppe en politisk rådgiver. Stillingen vil få ansvar for politisk arbeid i stortingsgruppa,
særlig innenfor feltene miljø-, energi- og transportpolitikk. I tillegg skal stillingen dekke noen
kommunikasjonsoppgaver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stillungsutlysning. Se rent tekstformat under.

Stillungsutlysning. Se rent tekstformat under.
Foto: Venstre

Andre arbeidsoppgaver må også påregnes i tråd med stortingsgruppas og partiorganisasjonens arbeid, herunder rådgiveransvar for helse- og omsorgspolitikken.

Vilkår
Lønn etter avtale. Tiltredelse fra 1. oktober. Utlysningen gjelder fram til stortingsvalget 2013, med mulighet for forlengelse.

Nærmere opplysninger ved Ingvild Boe Hornburg, tlf 23 31 23 68.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til [email protected] eller med vanlig post til Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo. Søknadsfrist: 1. juni 2010.

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha god kjennskap til politikk generelt og miljøpolitikk spesielt. Søkere må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er et krav om høyere utdannelse, men vi kan se bort fra dette kravet hvis du har relevant erfaring eller gode personlige forutsetninger for stillingen.

Det er en fordel med erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid. Du må kunne jobbe selvstendig, ha evne til å sette deg inn i og utrede kompliserte saker raskt og formidle kompliserte saksforhold videre.
Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press. Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og kvinner oppfordres til å søke. Stillingen vil medføre noe overtid/kveldsarbeid og helgearbeid, men også stor grad av fleksibilitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**