Ledige stillinger i Venstre

Venstre har for tiden tre ledige stillinger. Stortingsgruppa har utlyst en stilling som politisk rådgiver (frist: 1. juni) særlig innenfor feltene miljø-, energi- og transportpolitikk. Venstres hovedorganisasjon utlyser følgende stillinger: Informasjons- og organisasjonsrådgiver (frist 10. juni). Organisasjons- og kampanjerådgiver (frist 10 juni).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. Ledig stilling som informasjons- og organisasjonsrådgiver (vikariat)
Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera kommunikasjonsrelatert arbeid med nettsider, informasjonsmateriell og mediearbeid. Avhengig av kvalifikasjonar kan redaktøransvaret for partiets medlemsavis Liberal verta lagt til stillinga. Vikariatet inngår i Venstres informasjonsteam. Rådgjevaren skal og hjelpa fylkes- og lokallag med kurs- og opplæringsarbeidet av kandidatar til lokalvalet 2011. Stillinga vil og ha sekretæransvar for Internasjonalt utval og ad-hoc utval.

Stillingen føreset ein del reising, kvelds- og helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å jobba sjølvstendig og målretta over tid er viktige føresetnader for å lukkast.

Søkjarar bør ha utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. Erfaring og kjennskap til politiske prosessar, Venstres politikk og organisasjon er eit krav.

Vikariatet varar ut september 2011, med mogelegheit for forlenging og omgjering til fast stilling. Ta gjerne kontakt med generalsekretær, tlf 99 49 13 15 og/eller e-post [email protected], for spørsmål om stillinga.

Søknad og CV kan sendast til [email protected] innan 10.06.10.

2. Ledig stilling som organisasjons- og kampanjerådgiver (vikariat)
Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera å planlegga og systematisera reise- og møteaktiviteten til partileiinga, og ha ansvaret for kampanjeverksemda til partiet. Vedkomande vil jobba tett på og saman med partileiaren. Stillinga vil og vera sentral i kurs- og opplæringsarbeidet av kandidatar til lokalvalet 2011.

Stillinga føreset ein del reising og kvelds-/helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å jobba sjølvstendig og målretta over tid er viktige føresetnader for å lukkast.

Søkjarar bør ha utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. Erfaring og kjennskap til
politiske prosessar, Venstres politikk og organisasjon er eit krav.

Vikariatet varar ut september 2011, med mogelegheit for forlenging og omgjering til fast stilling. Ta gjerne kontakt med generalsekretær, tlf 99 49 13 15 og/eller e-post [email protected], for spørsmål om stillinga.

Søknad og CV kan sendast til [email protected] innan 10.06.10.

 Stillungsutlysning. Se rent tekstformat under.

Stillungsutlysning. Se rent tekstformat under.
Foto: Venstre

NB: Frist utgått:
3. Ledig stilling som politisk rådgiver

Venstre skal løfte partiets oppslutning de neste årene, og til dette arbeidet søker Venstres stortingsgruppe en politisk rådgiver. Stillingen vil få ansvar for politisk arbeid i stortingsgruppa,
særlig innenfor feltene miljø-, energi- og transportpolitikk. I tillegg skal stillingen dekke noen
kommunikasjonsoppgaver.

Andre arbeidsoppgaver må også påregnes i tråd med stortingsgruppas og partiorganisasjonens arbeid, herunder rådgiveransvar for helse- og omsorgspolitikken.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha god kjennskap til politikk generelt og miljøpolitikk spesielt. Søkere må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er et krav om høyere utdannelse, men vi kan se bort fra dette kravet hvis du har relevant erfaring eller gode personlige forutsetninger for stillingen.

Det er en fordel med erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid. Du må kunne jobbe selvstendig, ha evne til å sette deg inn i og utrede kompliserte saker raskt og formidle kompliserte saksforhold videre.
Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press. Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og kvinner oppfordres til å søke. Stillingen vil medføre noe overtid/kveldsarbeid og helgearbeid, men også stor grad av fleksibilitet.

Vilkår
Lønn etter avtale. Tiltredelse fra 1. oktober. Utlysningen gjelder fram til stortingsvalget 2013, med mulighet for forlengelse. Nærmere opplysninger ved Ingvild Boe Hornburg, tlf 23 31 23 68.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til [email protected] eller med vanlig post til Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo. Søknadsfrist: 1. juni 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**