Samfunnsengasjert? Svelvik Venstre har møte 16. juni kl 19:00

Svelvik Venstre har hatt sitt første ordinære styremøte. Det ble holdt på Fossekleiva Café tirsdag 11. mai. Vi diskuterte hvordan vi skulle arbeide videre med lokallaget vårt og markere oss i lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Svelvik Venstre logo

Ut fra stemmetallene ved de siste fylkesting- og stortingsvalgene i Svelvik, vet vi at det finnes flere innbyggere i kommunen som finner Venstres politikk interessant.

Kanskje nettopp du har lyst til å bli med på den videre utformingen av Svelvik Venstre?

Vi vil gjerne ha flere med på laget. Vi har stor “takhøyde” og tar gjerne i mot innspill fra Svelvikinger som har noe på hjertet.

Neste styre/medlemsmøte er onsdag 16. juni kl 19:00 på Smia Kro og Galleri, Fossekleiva, Bergerveien 2E.
Velkommen skal du være!

Ønsker du mer informasjon om oss, så ta kontakt med en av oss i styret.

 Styret i Svelvik Venstre sammen med Odd Einar Dørum

Styret i Svelvik Venstre sammen med Odd Einar Dørum
Foto: Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**