Bedre tilskuddsordning til idretten

– For Venstre er det viktig å få støtteordninger til idretten som sikrer at vi prioriterer aktivitet til barn og unge, og at vi får en rettferdig fordeling av kommunale tilskudd mellom ulike idrettsgrener, sier Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Før sommeren skal bystyret behandle hall- og baneleie, og det går mot at flertallet igjen innfører gratisk hall- og baneleie for alle, også de over 19 år.
– For Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har det vært en viktig symbolsak å ha gratis hall- og baneleie i Trondheim, både for barn, unge og voksne idrettsutøvere. Imidlertid har det vist seg at denne ordningen ikke har ført til lavere utgifter for utøverne, og det gir også en skjevfordeling av tilskuddene i og med at hall- og baneidretter får forholdsvis mer støtte enn andre idretter, sier Melby. Venstre vil derfor heller bruke kommunale midler på økt aktivitetsstøtte framfor gratis hall- og baneleie. – I alle våre budsjettforslag har vi prioritert idretten høyt, og alltid bevilget mer til aktivitetsstøtte enn flertallet. Dette vil vi selvsagt fortsette med, sier Melby.

Urettferdig fordeling
Rådmannen foreslo en omlegging slik Venstre nå ønsker i budsjettet for 2009, med følgende begrunnelse:
“Innføring av hall — og baneleie vil først og fremst bety at brukere over 19 år, bedriftsidretten og lag fra andre kommuner får økte utgifter ved bruk av byens kommunale anlegg. Da gratis hall – og baneleie ble innført, var målet at dette skulle føre til reduserte kontingenter/utgifter for barn og unge. Undersøkelser viser imidlertid at gratis hall – og baneleie ikke har hatt denne effekten.

Fordi det i dag ikke finnes kommunale idrettsanlegg for alle idrettsgrener eller fordi det ikke er ledig kapasitet i de kommunale anleggene, må mange lag leie treningstid i private anlegg. Dette gir ulike vilkår for lagene og idrettsgrenene. I motsetning til dagens gratis hall- og baneleie, vil mitt forslag om en økningen på 2,5 millioner kroner i tilskudd, inkludere alle idretter som har medlemmer under 19 år.”

Forslag fra Venstre til sak 67/10 Hall og baneleie

Tillegg til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen fram mot budsjettframlegget for 2011 utrede konsekvensene av å innføre hall- og baneleie for alle, men fordele inntektene som kommer inn tilbake til idretten. Målet med denne omleggingen av støtte må være å få målrettet tilskuddene til idretten mer direkte mot aktivitet for barn og unge, samt å få en mer rettferdig fordeling av kommunale tilskudd mellom de ulike idrettsgrenene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**