Elverum Venstre vil ha elbil!

Martin Løken fra Elverum Venstre fremmer på kommunestyremøtet 2. juni en interpellasjon om elbiler. – Menneskeskapte klimaendringer rammer folk over hele verden, og Norge og Elverum må ta sin del av ansvaret og Kyoto-forpliktelsene for å forhindre dette, sier han engasjert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Martin har skrevet i bloggen sin om interpellasjonen, som lyder slik:

Interpellasjon til Elverum kommunestyre, møtet den 2. juni

Elverum kommune vil benytte elbiler som framkomstmiddel
Elverum Venstre vil at Elverum kommune begynner å benytte elbiler som fremkomstmiddel i kommunens egen bilpark. Elbiler har null utslipp av CO2 eller NOx ved bruk, og elektriske motorer er opptil fem ganger mer energieffektive enn bensin og dieselmotorer.
Utgiftene til drift og vedlikehold av elbiler er lave, og bilene har en rekke økonomiske fordeler, som f.eks. momsfritak og ingen årsavgift.

Å ta i bruk biler som ikke forurenser kan begrense miljøbelastningen. Elbilen er kjent for å være en bil som ikke forurenser og som nesten ikke støyer. Klimautfordringene tilsier at det er nødvendig med snarlige og kontinuerlig forbedrede tiltak for å nå målsetningene om reduksjon i utslippene av klimagasser. Som en stor samfunnssektor er det viktig at kommunene og det offentlige bidrar til reduserte utslipp.

Elverum kommune kan ikke vente på at folk kjøper seg elbiler før det er tilrettelagt for dette. Venstre mener Elverum kommune bør være først ute, og legge til rette for ladestasjoner for elbiler, og selv benytte seg av slike I sin bilpark. Ladestasjonene kan gjerne plasseres på de mest brukte parkeringsplassene i sentrum, som ved Kremmertorget, Mart’nsenteret, Storgata, Grindalsmoen og Terningen Arena.

På den annen side er det viktig at miljøbilene ikke blir trafikksikkerhetens største fiende. Det er derfor også viktig å velge sikre biler.
Det er ikke alle formål som egner seg til elbiler, men en del av kommunens bilpark kan gradvis skiftes ut, ved å sørge for at nye biler som anskaffes er miljøvennlige.

Forslag til vedtak:
1. Elverum kommune vil innen 2015 sørge for at 5 ladepunkter for elbiler blir etablert i Elverum sentrum.
2. Elverum kommune vil innen 2015 begynne å bruke elbiler som fremkomstmiddel i den kommunale bilparken, og vil gå til anskaffelse av slike når nye biler skal anskaffes.
3. Rådmannen utreder finansieringen av tiltakene og legger frem saken til politisk behandling som en del av kommunens budsjett innen utgangen av 2010

Martin Løken
Elverum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**