Frykter ekstrautgifter for Trondheims befolkning

I forbindelse med Trønderenergis oppkjøp av Trondheim Energi Nett, har det kommet fram at innbyggerne og bedriftene i Trondheim må forberede seg på høyere nettleie. – Jeg reagerer kraftig på at dette oppkjøpet er vedtatt uten en politisk behandling, uten at folkevalgte eller innbyggere i Trondheim har fått si sin mening, sier kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Jeg er ikke imot at Trønderenergi tar over Trondheim Energi Nett, men vi må få vite konsekvensene for husholdningene og bedriftene. En overgangsordning på 3 år har vært på sin plass slik at synergien med stordrift har blitt gjennomført og at vi dermed kunne fått en

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

videreføring av dagens pris på nettleie. Hvis det blir felles pris nå så må det bety 2-3 øre høyere pris for Trondheim og Klæbu. Med 20.000 kwh i forbruk så betyr dette ca 500 kr pr. år i tillegg, sier Gunnes.

Han fremmet en merknad i formannskapsmøtet i dag der han presiserte at en økning av nettleia, som er fastleddet av strømprisen, sender et dårlig miljøsignal til forbrukerne siden det ikke gjør at strømsparing lønner seg. I tillegg frykter han at strømkundene i Trondheim må betale for Trønderenergis eierkommuners utbytte hvert år. – Innbyggerne i Trondheim må for all del ikke betale en overpris for at eierne i Trønderenergi skal få høyest mulig utbytte, sier Gunnes. – Hvis ordføreren ikke tar tak i dette, så har hun sviktet innbyggerne i byen, avslutter han.

Hele merknaden, som kun fikk støtte av Frp, er som følger:
Formannskapet i Trondheim reagerer kraftig på at dette oppkjøpet nå er vedtatt uten en politisk behandling. Hva må innbyggerne i Trondheim betale i ekstrautgifter?

Nå vil fordelen for innbyggerne og bedriftene i Trondheim og Klæbu, med Norges lavest nettariff, forsvinne. Formannskapet ber om at man benytter seg av NVE sitt regelverk om en overgangsordning på 3 år før man får felles nettariff med dagens abonnenter i Trønderenergi.

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Nettariffen består av et fastledd og et energiledd for husholdningskunder. Trønderenergi har over dobbelt så høyt fastledd i forhold til Trondheim Energi. Hvis størrelsen på fastleddet opprettholdes i Trønderenergi Nett vil dette gi et dårlig miljøsignal om strømsparing. Lavest mulig fastledd og mer fokus på pris i forhold til forbruk må bli prispolitikken for Trønderenergi Nett også.

Formannskapet i Trondheim advarer mot en videre harmonisering av nettariffen i landet. Felles nettariff vil fjerne fokus på pris. Pris er det viktigste incitament for å drive effektivt.

Transport av elektrisitet er en monopolvirksomhet. Monopolvirksomheter må styres av de folkevalgte, og det må være selvkostprinsippet som gjelder. I dag tar eierkommunene utbytte av nettselskapet. Innbyggerne i Trondheim må for all del ikke betale en overpris for at eierne i Trønderenergi skal få høyest mulig utbytte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**