Fylkesprogramarbeidet er i gang

Programkomiteen for fylkestingsprogrammet 2011-2015 hadde mandag 24. mai sitt første møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Komiteens førsteutkast skal være klart 1. november og de ber nå om innspill til programarbeidet fra medlemmene.

• Programkomite for fylkestingsprogrammet 2011-2015 består av følgende personer:
Leder:
Sverre Kleivkås, Ullensvang, EPOST
Repr fra fylkestingsgruppen:
Anne Beth Njærheim, Bømlo EPOST
Utdanning:
Bjørn Magne Hufthammer, Austevoll, EPOST
Samferdsel/miljø:
Frode Hervik, Radøy, EPOST
Helse/kultur/idrett:
Anette Friis Pedersen, Bergen, EPOST
Næring/areal:
Tore Turøy, Fjell, EPOST
Integrering:
Åsta Årøen, Bergen, EPOST

Representant fra Hordaland Unge Venstre — Bjørnar Hamre
Representant fra Hordaland Venstrekvinnelag — Torhild Holgersen

Komiteen får sekretærbistand av Tallak Rundholt, EPOST

Fem av medlemmene i komiteen har ansvar for hver sin ressursgruppe med fokus på et område innen fylkespolitikken. I tiden frem mot 15. september kommer det til å skje mye i disse ressursgruppene.

Om du har innspill til programmet, så tar komiteen i mot med takk. Send e-post til Tallak Rundholt eller til noen i programkomiteen.

Dokument, program
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**