Kutt som rammer de svakeste

I Trondheim får flere sosialhjelpsmottakere mindre enn den nasjonale minstenormen, og dette forsøkte Venstre sammen med Krf å rette opp både i budsjettet og i siste bystyremøte. – I trange tider må vi prioritere de som trenger det mest, og vi er skuffet over at flertallet i bystyret ikke vil være med oss på å prioritere opp noen av de som har minst fra før, nemlig sosialhjelpsmottakerne, sier Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Vi vil gi ros til de rødgrønne for at satsene i de siste årene er blitt hevet, men akkurat når vi var kommet opp på statens minstenormer, så presterer de å kutte i støtten. SV har tidligere uttalt at fattigdommen kan utryddes med et pennestrøk, det å heve sosialhjelpssatsene er et av de enkleste tiltakene for å gjøre hverdagen litt lettere for de fattigste, men det vil de altså ikke være med på, sier Gunnes.

Venstre og Krf fremmet følgende forslag i bystyremøtet den 20. mai, som dessverre ikke fikk støtte fra de rødgrønne partiene:
Opp til nasjonal norm for sosialhjelpssatser
Bystyret viser til at Trondheim kommune ligger under de nasjonale normene for sosialhjelpssatser, til tross for at et bredt flertall i bystyret tidligere har uttalt at man skulle følge disse, og til tross for at det nå ligger stortingsinitiativ om å øke normen og kanskje også gjøre den mer forpliktende. Bystyret ber rådmannen komme til bystyret med et forslag til opptrapping som er i samsvar med den nasjonale normen og som legger opp til nødvendige prinsipielle avklaringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**