Referat fra medlemsmøte i Sagene Venstre 20. mai

Sagene Venstre hadde medlemsmøte for å planlegge våre siste aktiviteter frem mot sommeren, samt aktiviteter til høsten. Det blir en travel, men veldig morsom tid fremover med mange muligheter til å delta i arbeidet for et bedre Sagene og Oslo!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Aktuelle saker
• Det ble orientert om aktuelle saker i Sagene og i Oslo sentralt. I Sagene har vi fått gjennomslag for å si nei til å være prøvebydel for e-valg. Du kan lese mer om dette her.
• Vi arbeider med å påvirke byrådet til å gjennomføre bystyrets allerede vedtatte planer for en forbedring av sykkelforholdene i byen og i bydelen. Dette kommer det en sak om i neste Østkantavis, så følg med!
• I møtet kom det også et innspill om å følge opp det videre arbeidet med forbedring av Vogtsgate.

Hva skjer fremover?

• Oslo Venstres sommerfest 5. juni, med standsaksjon på dagtid. Knut, Eva, Sten, Øistein, Tord kan stille på stand
• Vår egen sommerfest: 18. juni. Anne Siri kontakter Fortidsminneforeningen for å se om vi kan ha festen på Vøyenvollen. Alternativt arrangerer vi grillfest i bakgården til Sten eller Anne Siri og Martin
• Oslo Venstre gjennomfører en rekke kampanjer til høsten. Den første av disse er “1000 bedrifter”, hvor Venstre samlet sett skal klare å besøke 1000 bedrifter i løpet av kort tid. Det betyr at hvert lokallag må besøke minst 3 bedrifter. Vi har planer om å klare langt flere i Sagene! Følgende innspill kom i møtet til hvilke bedrifter vi skal kontakte og forsøke å avtale et besøk:
– Lilleborg fabrikker
– Redpill-Linpro
– Strøm-Larsen
– Mustang Sally
– Mat og Mer
– Torshov Sport
– Sagenehjemmet
– Vi lager visittkort for Sagene Venstre som vi kan ta med oss rundt. Martin sjekker pris for dette på Moo.com

Diskusjon om hovedsaker fremover
Hovedsaker vi vil arbeide med fremover i Sagene er
• Sykkel
• Bostøtteordning
• Voldsløkka (inkl. fotballbane til Skeid)
• En annen sak vi skal undersøke: Sandakerveien 27: Utbyggingssak – er alle spilleregler fulgt?

Enkel mediestrategi
I forkant av hvert medlems- og styremøte:
• En referent utpekes

I etterkant av møtet:
• Én sak velges ut til “publisering”, det avtales evt. sitater og bilder.

Referenten får ansvar for å
• skrive pressemelding
• kontakte journalist per tlf og fortelle om sak, sende pressemelding
• evt gjøre om til leserinnlegg hvis vi ikke får inn saken
• legge ut pressemelding på nettside, facebook og twitter

Styret utarbeider maler som kan benyttes og sjekkliste til bruk for “nyhetsansvarlig” i møtet

Nominasjonskomité
Nominasjonskomité for Sagene Venstre ble valgt:
• Øistein Svelle
• Eva Borgeteien
• Tord S. Krogh

Styret ble gitt fullmakt til å evt. supplere med ett medlem til

Programkomité
Programkomité for Sagene Venstre ble valgt:
• Tord S. Krogh
• Inge Carlén
• Martin Bekkelund

Styret gis fullmakt til å evt. supplere med ett medlem til

Møteplan
Utkast til møteplan ble lagt frem. Denne vil kompletteres frem mot sommeren, og sendes ut til alle medlemmer i Sagene før høstsemesteret

Annet
• Vi fikk en påminnelse om at det er Venstre-pils på Justisen hver fredag
• Det kom også inn forslag med å ha noen flere sosiale samlinger med meget lav terskel fremover. For eksempel kan vi invitere til uformell kaffe/pils/etc. på Lunsjbaren eller Mat og Mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**