Ber Stoltenberg svare om Mongstad

Statsministeren må svare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på om han har holdt tilbake informasjon om CO2-renseanlegget på Mongstad. — Det kan se ut som om regjeringen i 15 måneder har sittet på informasjon om at fullskala CO2-håndtering blir utsatt uten at Stortinget er orientert, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Statsministeren må svare på om han har holdt tilbake informasjon om CO2-renseanlegget på Mongstad.

Statsministeren må svare på om han har holdt tilbake informasjon om CO2-renseanlegget på Mongstad.
Foto: Flickr

Statsråd Kristin Halvorsen kommenterte avtalen mellom Statoil og staten slik 18. oktober 2006: "Den avtalen som er inngått mellom staten og Statoil, er forpliktende. Derfor kan jeg si med hånden på hjertet at jeg kan gi en garantifor at det er på plass i 2014".

Også i St.prop. nr. 49 (2006-2007) blir det samme slått fast: "Det skal etableres fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket innen utløpet av 2014."

 - Det kan se ut som om regjeringen i 15 måneder har hatt informasjon om endrede forutsetninger på Mongstad, sier Skei Grande.

– Det kan se ut som om regjeringen i 15 måneder har hatt informasjon om endrede forutsetninger på Mongstad, sier Skei Grande.
Foto: Daniel Rugaas

Brukte mindretallsmakt
Bakgrunnen for at statsministeren nå må redegjøre nærmere, er at Kontroll- og konstitusjonskomiteens representanter fra Fremskrittspartiet og Venstre bestemte seg for å benytte seg av sine mindretallsrettigheter til å ta opp saken.

– Vi vil ha en redegjørelse for hvorfor ikke Stoltenberg sørget for å informere Stortinget på et tidligere tidspunkt enn i revidert statsbudsjett i mai 2010. Spesielt i lys av at det kan se ut som om regjeringen i 15 måneder har hatt informasjon om endrede forutsetninger for fullskala CO2-håndtering på Mongstad, sier Trine Skei Grande.

Gitt opp miljøpolitikken
Det var i begynnelsen av mai det ble klart at regjeringen utsetter CO2-rensingen på Mongstad til 2014.

– Med denne beslutningen holder regjeringen stø kurs bort fra Stortingets vedtatte klimaforlik. Klimaforliket er fra regjeringens side nå uten reelt innhold. Utslippstillatelsen til Mongstad går ut i 2014, og vi kan ikke gi ny utslippstillatelse til Mongstad uten at rensing er på plass, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen da utsettelsen var et faktum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**