Kan vi stole på Byrådspartiene?

Dersom Byrådet nå vil bruke flertallet sitt i Bystyret til å løpe fra løftene sine er de med på å skape politikerforakt og bekrefte det mange hevder at man ikke kan stole på de folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barnehage

For at Bergen Kommune skulle klare å oppnå full barnehagedekning, slik statlige myndigheter la opp til i forbindelse med barnehageopptaket høsten 2009, var det helt nødvendig å følge Trondheims eksempel og etablere en rekke midlertidige barnehager i Bergen.

Dette var kun var mulig gjennom en forenklet planprosess som kun gjelder for bygg som skal være midlertidige i inntil tre år. Med utgangspunkt i den regelen etablerte Bergen kommune åtte midlertidige barnehagebygg i løpet av svært kort tid. Noen av disse barnehagene ble plassert i tradisjonelle park/friområder, bl.a. i Nygårdsparken og på Montanamarken.

Disse barnehagene, hvor det var stor motstand til byggingen i nærmiljøet, ble etablert under en klar forutsetning av og politiske kløfter om at de var midlertidige og at de skulle fjernes så snart permanente barnehager i nærområdet var på plass.

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

På Montana skulle dette skje ved å etablere barnehage på Ravneberget, og for Nygårdsparkens vedkommende enten ved et samarbeid med Rieber eiendom AS på Marineholmen og eller med Universitetet i Bergen på eiendommer i randsonen til parken.

Det sittende Byrådet med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil nå gjøre disse midlertidige barnehagene permantente. Dette vil i så fall være stikk i strid med bystyrets tidligere vedtak og de løfter som er gitt til beboerne i området hvor disse to midlertidige barnehagene ble etablert.

Det er et faktum at det i de sentrumsnære delene av Bergen er tilgangen på områder til arealkrevende felleskapsgoder som b.l.a. barnehager, et absolutt minimumsgode. Det samme er parker og andre arealer for adspredelse og rekreasjon.

Nygårdsparken og Montana ligger begge i tett bygde strøk og er av de få tilrettelagte steder hvor barn kan leke og utfolde seg i nærmiljøet. Det som gjør disse to barnehagesakene spesielle er at det ble tydelig lovet, både fra meg som Oppvekstbyråd og fra bystyrets side at de midlertidige barnehagene bare var midlertidige og at permantente løsninger, som ikke var i konflikt med park/friområde, skulle komme på plass. Det samme sa et samstemt byråd den gangen.

Vinter Bergen

Byrådets forslag om å nå etablere en barnehage i tillegg til den midlertidige barnehagen på Montanamarken forsterker trafikkbelastningen i et område med smale tilførselsgater og liten snuplass. Gjennom dette tiltaket blir det overkapasitet på barnehageplasser i området. For å fylle opp disse plassene vil transport av barna med privatbil være eneste løsning.

For Nygårdsparkens vedkommende er det viktig å få avklart om byrådet har vært i kontakt med Rieber eiendom AS for å få avklart mulighetene for å få etablert en barnehage i nærområdet. Byrådet bør også ta ny kontakt med UIB for å få avklart om UIB har eiendommer som kan benyttes til barnehageformål.

Dersom Byrådet nå vil bruke flertallet sitt i Bystyret til å løpe fra løftene sine er de med på å skape politikerforakt og bekrefte det mange hevder at man ikke kan stole på de folkevalgte. Jeg la som byråd stor vekt på at disse barnehagene skulle være midlertidig og hadde jeg fått fortsette som Byråd ville jeg ha satt alt inn på å få det til..

Hans-Carl Tveit

Bergenserne bør merke seg hvilke folkevalgte som holder løftene sine. For meg og Venstre er dette en æressak.

Hans-Carl Tveit
Gruppeleder, Venstre i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**