Medlemsmøte 15/6

Valg av lokal nominasjonsjonskomite etc

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sted: Bydelsadministrasjonens lokaler i Sørkedalsveien 148 – BU-grupperom i 1. etasje
(tidligere FO-bygget)
(hvis noen kjører bil husk p-avgift).

Tidspunkt: tirdag 15. juni kl 19-21

1) Valg av lokal nominasjonskomite, for listen til bydelsvalget i bydel Vestre Aker til Valg 2011. Styret lager en innstilling til komite

Endelig liste velges sannsynligvis på årsmøtet i VEstre Aker Venstre, desember 2010 eller januar 2011.

2) Innspill av navn til lokal liste for Vestre Aker Venstre (valg 2011).

3) Innspill av navn til bystyrelisten for Oslo Venstre (valg 2011). Frist 15. juni

4) Lokal programkomite, for bydel Vestre Aker til Valg 2011

5) Innspill til programkomiteen i Oslo Venstre (valg 2011).
Vi planlegger et programmøte 18. august

Etter medlemsmøtet blir det BU-gruppemøte og styremøte.

BU-gruppemøte
Tidspunkt: etter medlemsmøte

Saker:

1. Sakskart se Bydelens internettsider:
http://www.bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=25640

2. Eventuelt

Åpent styremøte for Vestre Aker Venstre
Tidspunkt: etter BU-gruppemøte (litt etter 20)

Sakslisten for styremøtet sendes til styret (og eventuelt andre interesserte.)

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**