Bli medlem av Venstre

Venstre er aktiv i lokalpolitikken i Ørskog

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi har 3 repr. i den største gruppa i kommunestyret.
Venstre – KRF og SP stilte liste saman ved valet i 2007-
Lista fekk 6 av 17 repr.

Venstre treng fleire medlemmer!
Vi treng medlemmer og andre interesserte som kan ta del i den politiske debatten i kommunen vår. Vi vågar påstanden at Venstre er eit godt lokalt alternativ!
Ta kontakt med ein i lokalstyret vårt for nærare informasjon og eventuell innmelding–
Styret for Ørskog Venstre i 2010:
– Knut Sørdal – leiar/sekr.
– Ragnar Bakken – kasserar
– Åse Karin Gjære – styremedlem
– Arve Ørskog – styremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**