Vinner av Vestfold Venstres miljøpris 2010

Karl Hagelund er vinneren av Vestfold Venstre sin miljøpris for 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er bl.a. hans store innsats for fremme vern av både skogsområder og kyst/våtmarksområder, som gjør at Vestfold Venstre har valgt å gi Hagelund miljøprisen for 2010, som for øvrig er erklært som FNs Naturmangfoldsår

I sin jobb som naturverninspektør har han klart å endre holdninger til naturvern, som er en viktig forutsetning for å ta vare på de fellesverdiene som naturen representerer.

Det er det tredje året Vestfold Venstre deler ut miljøpris. I 2008 gikk prisen til Den Norske Turistforening for deres kamp for Yxney i Sandefjord og i 2009 fikk Skjærgårdstjenesten prisen for sitt arbeid for Oslofjorden.

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Prisen deles ut ved Buer i Stokke ( adresse: Stokke Ravei 622) kommune torsdag 3.juni 1830. (Veibeskrivelse finner du her)

Prisen et trykk av kunstneren Ørnulf Bast.

For Venstre er miljøvern viktig. For å verne sårbare fellesverdier ønsker Venstre blant annet:
· Systematisk kartlegge artsmangfoldet, tilsvarende det arbeidet som gjøres i Sverige.
· Etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og
kulturlandskapene og å sikre en ansvarlig bruk av arealene.
· Sikre at små og verdifulle naturområder i og nær tettbygde strøk ikke nedbygges.
· Sikre viktige kulturlandskap mot gjengroing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**