Fylkestingsgruppen inviterer til regionsamling i Ulvik 7. juni

I forbindelse med det forestående Fylkestinget som avholdes i Ulvik 8. – 9. juni, ønsker Fylkestingsgruppen å invitere til en regionsamling for lokallagene i Hardanger-/Voss-regionen mandag 7. juni kl. 17.00 på Brakanes Hotel, Kurs- og konferansesenteret, i Ulvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkestingsgruppen ønsker å informere om saker som er viktig for regionen.
De ønsker også å lytte til dere som bor i regionen for å få mer kunnskap.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!

Har du spørsmål. kontakt gruppeleder Harald Hove på telefon 99 64 23 70

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**