Ubåtvraket må heves

Stortinget behandler i dag regjeringens forslag om avslutte avtalen med selskapet Mammoet Salvage om heving av vraket etter kvikksølvubåten utenfor Fedje. – Jeg frykter regjeringen med dette legger opp til å dekke kvikksølvet til. Det er ikke en varig løsning på denne tikkende miljøbomben, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Samtidig som regjeringen vil avslutte hevingsprosjektet, skal den videre håndteringen av vraket utredes videre. Grunnlaget for beslutningen er en ekstern kvalitetssikring fra Dovre Group som kritiserer hevingsprosjektet.

– Venstre er for å søke mer kunnskap og utrede viktige spørsmål godt før beslutning tas, men denne saken har vært gjennom så mange utredninger og høringer nå, at jeg vanskelig kan se at det har dukket opp nye momenter som er tungtveiende nok til at man bør gå bort fra konklusjonen om å heve vraket og den prosessen man er inne i nå med Mammoet Salvage, uttaler Venstres Borghild Tenden.

 Utslipp av kvikksølv er en trussel mot havmiljøet og fiskeriene.

Utslipp av kvikksølv er en trussel mot havmiljøet og fiskeriene.
Foto: Vera Lysklætt

Tenden mener det er åpenbart at regjeringen er på vei inn i en glideflukt som har til hensikt å bringe oss bort fra hevingsalternativet og over på tildekningsalternativet.

– De kritiske bemerkningene som har kommet frem i rapporten fra Dovre Group er naturligvis viktige å ta inn i prosjektet. Det bør de også i forbindelse med at man sluttfører forhandlingene med selskapet som skal stå for hevingen. På den måten ivaretas hensynet til et forutsigbart kostnadsbilde og risikoen forbundet med operasjonen, legger hun til.

– Ubåtvraket utenfor Fedje truer havmiljøet og Norges omdømme som fiskerinasjon. Venstre kommer i dag til å stemme for forslaget fra opposisjonen om å sluttføre forhandlingene med Mammoet slik at heving av U864 og fjerning av kvikksølvet om bord kan gjennomføres ihht. utlyst og gjennomført anbudsrunde, avslutter Tenden.

Finn flere dokumenter til saken i Stortinget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**