Stykkvise skolestruktureringer

-Økonomi har vært største drivkraften for skolestruktureringen, sa Roar Sollied under høringen i dag. Han savnet en helhetlig og like inngående utredning av alle regioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Fylkestinget la ned Skånland uten videre, mens man utreder unødvendig lenge før man bestemmer seg for å renovere en så stor skole som Bardufoss. Det burde ha vært gjort for lenge siden, sier Venstres representant i Utdanningskomiteen. I juni 09 fikk han flertall for å starte renovering av Bardufoss, men det ble fort omgjort da fylkesrådssammensetningen endret seg og man ville utrede hele Midt-Troms.

-Vi har bare brukt mer tid på å finne ut det de fleste visste, sier Sollied. Han er mer fornøyd med prosessen i denne runden og med at Fylkesrådet landet på gjennomførbare løsninger, men er ikke overbevist om at Høgtun og Sørreisa kan drives billigere fysisk sammenslått med moderskolene. Han vil også vite om det faktisk gir pedagogisk gevinst. -Først til høsten kommer kvalitets- og frafallsdebatten. Vi må evne å se dette i struktursammenhengen også, sier Sollied.

I høringen spurte Sollied om man kan vente seg en inngående utredning for Sør-Troms og Nord-Troms. Han viste til Sør-Trøndelags helhetlige strukturering for fylket over 2 år og uttrykte viktigheten av at alle regioner ble sett i sammenheng siden noen tilbud bare er i en eller to regioner.

Høringen i fylkestinget hadde ca 30 tilhørere. Komiteen behandler skolestrukturen 8. juni mens saka avgjøres i plenum ei uke senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**