Nei til omdanning av Dalane Energi til et AS

Lund venstre vil stemte imot å omdanne Dalane Energi til et AS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kenneth Gjesdal

Foto: Knut-Inge Johnsen

Kenneth Gjesdal er ikke overbevist av grunnlagsdokumentene som ligger til grunn for saken som kommer opp i Representantskapet til Dalane Energi torsdag den 3. juli.

Med mye plunder og heft, store utgifter (uklart hvor mye, men trolig flere millioner) og uten klare, forståelige grunner hvorfor en skal omorganisere, ser ikke Lund venstre noen grunn for denne omorganiseringen.


Oppdatert:

Omtale i Stavanger Aftenblad

Omtale i Dalane-Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**