Årets prisvinner kan identifiseres med naturvernet i Vestfold

I strålende juni-vær ble årets miljøpris utdelt til tidligere naturverninspektør Karl Hagelund.
– De som jobber aktivt for de fellesverdier som et rent miljø, bevaring av uberørt natur, kulturlandskap og det biologiske mangfoldet, fortjener all den ros og oppmerksomhet som de kan få, sa bl.a. Vestfold Venstres leder, Hilmar Flatabø i sin tale til prismottakeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Hilmar Flatabø (t.v) og årets prismottaker Karl Hagelund

Hilmar Flatabø (t.v) og årets prismottaker Karl Hagelund
Foto: Kåre Pettersen

For Vestfold Venstre er det viktig å gi skryt og oppmuntring til mennesker som i vårt fylke har gjort og gjør en stor jobb for bevaring av vestfoldnaturen. Årets prisvinner er en slik person, fortsatte Flatabø.

Bjørn Strandli, assisterende fylkesmann i Vestfold, uttalte til Tønsbergs Blad i januar 2010, at Hagelund kunne identifiseres med naturvernet i Vestfold.

Og det er bl.a. Hagelunds store innsats for fremme vern av både skogsområder og kyst — og våtmarksområder, som gjør at Vestfold Venstre har valgt å gi Hagelund miljøprisen for 2010, et år som for øvrig er erklært som FNs Naturmangfoldsår, sa Flatabø videre i sin tale.

 Fra miljøprisutdelingen

Fra miljøprisutdelingen
Foto: Kåre Pettersen

-I sin jobb som naturverninspektør har han klart å endre holdninger til naturvern, som er en viktig forutsetning for å ta vare på de fellesverdiene som naturen representerer. Det er ikke bare i sin formelle stilling Hagelund har stått på og står på for naturen.

Det har nærmest blitt en livsstil å ta vare på skaperverket, som han selv uttrykte det i sin takketale etter prisoverrekkelsen.

Elin Marie S. Tveter

Elin Marie S. Tveter
Foto: Kåre Pettersen

Arrangementet var i år lagt til Buer ved Akersvannet i Stokke, nærmere bestemt på småbruket til Stokke Venstres org. nestleder. Det var derfor naturlig at eieren, Elin Marie S. Tveter ønsket prismottaker, presse og publikum velkommen.

 Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettersen

Vestfold Venstres leder, Hilmar Flatabø, holdt hovedtalen i forbindelse med prisutdelingen, og kom inn på Venstres ærend i miljøpolitikken og prismottakers utrettelige innsats for vern av naturen og miljøet. Hilmars tale kan du i sin helhet lese her.

Årets prisvinner, Karl Hagelund, fikk overrakt et grafisk trykk av kunstneren Ørnulf Bast.
Det var en tydelig takknemlig prisvinner som benyttet anledningen til å takke Vestfold Venstre for årets miljøpris og den anerkjennelse dette var for miljøarbeidet.

Gro Hansen og Tone Krohn

Gro Hansen og Tone Krohn
Foto: Kåre Pettersen

De mange frammøtte fikk også høre flotte og stemningsfulle kunstneriske innslag fra henholdsvis Tone Krohn (vokal og kantele) og Gro Hansen (fløyte).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**