Bli medlem i Lærdal Venstre

Du finn sannsynligvis ikkje eit parti kor du er enig i alt, men med ein sosialliberal ståstad er du velkomen til å delta i Venstre, til å la di stemme bli høyd, til å få informasjon, og til å påvirka dei vedtak som fattast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Venstre er en medlemsorganisasjon og det er medlemmene som er partiet. Venstre hadde i 2008 ca. 7000 medlemmer, noe som er 1000 flere enn i 2006. Som medlem har du tilgang til hele partiapparatet gjennom tillitsvalgte i styrene og folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget.

Gjennom Venstre Pluss, vårt elektroniske nettverk, kommer du raskt i debatt med partifeller i hele landet.

Venstres kontingent er:
Sentralt: 150,- kr
Fylkeskontingent: 50,-kr
Lærdal Venstre kontingent: 60,-
Totalt: 260,- kr

Klikk på denne linken og du kjem til innmeldingsida til Venstre

Dersom du det er noko du lurer på om Lærdal Venstre finn du kontaktinformasjon her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**