Nominasjonsprosessen er i gang

Arbeidet i nominasjonsnemda i forhold til fylkestingsvalget 2011 har nå startet. Første møte ble gjennomført i Bø den 27. mai. Nominasjonsnemda ble konstituert ved at Tonje Løwer Gurholt ble valgt til sekretær og Arild Hovland som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er besluttet å gjennomføre nominasjonsprosessen etter de hovedlinjene som ble utviklet i forhold til stortingsvalget 2009. Lokallagene og Unge Venstre i Telemark skal i hovedsak involveres ved to anledninger: 1) en første henvendelse hvor man ber om forslag på kandidater og 2) en henvendelse nr. to hvor man ber om rangering og begrunnelse på basis av samlet liste over foreslåtte kandidater.

Nemnda har nå sendt mail til alle lokallagsldere hvor vi ber om forslag på kandidater til Telemark Venstres liste til fylkestingsvalget 2011.

Rangering er ikke nødvendig i denne omgangen. Det er heller ikke nødvendig med særskilt begrunnelse eller forklaring, eller med særlig hensyn tatt til alder, kjønn eller geografi. Dette vil det bli tatt hensyn til senere. Det er imidlertid en fordel om lokallagene og Unge Venstre i noen grad kan se ut over grensene for eget lag og til kandidater i andre deler av fylket.

Svarfrist settes til 25. juni.

Svar sendes til nemndas leder Arild Hovland på mai HER

Arild Hovland

Arild Hovland

Nominasjonsnemnda består av følgende:
Arild Hovland
Tonje Løwer Gurholt
Gustav Søvde
Daniel Heggelid-Rugaas
Kjersti Lervik
Hilde Risan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**