Leksehjelp?

Venstre ønsker at 300 oookr som er bevilga til leksehjelp i kommunen, brukes til ekstra lærere i småskolen til elever som trenger hjelp for å lære å lese og regne. Vi vil legge fram forslag om dette i økonomi- og handlingsplanen som skal behandles i junimøtet i kommunestyret, skriver Anne Jorid Gullbrekken i leserinnlegget i Fosna-Folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Regjeringen har bevilga penger til leksehjelp til elevene i småskolen — for Rissa kommune utgjør dette 300 000kr i 2011. Hvor mye leksehjelp kan det bli til hver elev i småskolen for 300 000kr? Det kan ikke bli så veldig mye, og erfaringer med leksehjelp forteller oss at det er de flinkeste elevene som i størst grad benytter seg av leksehjelp.
En av de største utfordringene i skolen er de mange elevene som går ut av 10. klasse uten å kunne lese og regne tilfredsstillende. Internasjonale undersøkelser viser at det i norsk skole er svært stor spredning når det gjelder resultatene, det vil altså si at mange av elevene scorer for dårlig. Det er grunn til å trekke den slutningen at disse elevene ikke får nok tilrettelagt opplæring. Er det ikke da naturlig å forvente at regjeringen når de skal velge tiltak i skolen, hadde brukt penger på styrking (en ekstra lærer i klassen) til elevene som trenger hjelp og tilpassa opplæring. I tillegg burde det vært prioritert etterutdanning til lærerne slik at de kunne bli bedre på for eksempel leseopplæring. Istedenfor velger regjeringen konsekvent å gå for tiltak som gjelder alle elevene — slik som frukt og grønt, leksehjelp og timetallsutvidelser i skolen. Jeg mener en må prioritere hjelp til de som trenger det mest — og bruke de beste pedagogene til dette. Hvis en elev skal gå gjenom 10 år grunnskole uten å kunne lese tilfredsstillende, er det ikke rart om vedkommende mister motivasjon for videre skolegang. Og vi ser dessverre altfor ofte eksempel på det i dag.
Venstre ønsker at disse 300 oookr brukes til ekstra lærere i småskolen til elever som trenger hjelp for å lære å lese og regne, og vil legge fram forslag om dette i økonomi- og handlingsplanen som skal behandles i junimøtet i kommunestyret. I tillegg ønsker en også å øke skolebudsjettet slik at vi kan få ytterligere hjelp til disse elevene, og så tidlig som mulig — før det blir behov for spesialpedagogiske utredninger og vedtak.
Jeg synes også det er litt merkelig at man skal lovfeste rett til leksehjelp, men at det er opp til skolene selv å bestemme om de vil gi lekser.
Bør det ikke være slik at skolene eller skoleeier selv får bestemme hvordan en vil arbeide for å nå læringsmålene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**