Uttalelse – Nordland Venstre har tro på framtida i Lofoten og Vesterålen

Uttalelse fra styret i Nordland Venstre 5-6 juni:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nordland Venstre har tro på framtida i Lofoten og Vesterålen.

Venstre vil arbeide for at lokal energiproduksjon må utvikles for å sikre nok kraft til bedriftsetableringer, næringsliv og boligbygging. Mulighetene for vindkraft og havkraft er store i regionen. Bedre overføringskapasitet er nødvendig. Høgskolemiljøet i Narvik og Bodø må utfordres til å belyse mulighetene som dette kan gi.
Legge til rette for produksjon av biodiesel på organisk avfall, fra f.eks. fiskeindustrien
Lofoten bør bli verdensarvområde. Verdensarv gir internasjonal oppmerksomhet , lokal stolthet og mulighet for verdiskaping. Matproduksjon i verdenshavområde vil gi mulighet for økt salg på det internasjonale markedet. Fisk og sjømat fra rent hav vil være viktig å markedsføre.
Reiseliv har store muligheter for å utvikle flere helårstilbud gjennom regionalt samarbeid. Regionen har den store fordel at Lofoten allerede er et internasjonalt kjent reisemål som kan utvikles sterkere.
Fiskeri vil være en framtidsretta og fornybar ressurs som alltid vil ha et marked bl. a. gjennom verdens behov for protein. Høy kompetanse i fiskeriene må videreføres og utvikles. Lokalt eierskap til fiskekvoter er viktig for lokal sysselsetting.
Landbruket er også avhengig av at kompetanse og rettigheter beholdes i regionen, men forskning og utdanningssteder må utfordres til å bidra til kompetanseheving for en framtidsretta og miljøvennlig matproduksjon i nord.
Disse mulighetene må ikke forringes ved oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. En utvinning vil etterspørre arbeidskraft og energi som reduserer mulighetene i andre næringer, samtidig som en oljeutvinning utsetter regionen for alvorlige miljøtrusler.

Nordland Venstre 6.juni
Berit Woie Berg
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**