Bedre lærere i alle kommuner

Mange av videreutdanningsplassene for lærere blir ikke benyttet. I enkelte fylker står så mange som en tredjedel av plassene tomme. – Venstre vil øke den statlige finansieringa av videreutdanning av lærere, slik at alle landets kommuner får råd til å få bedre lærere, uttaler Venstres leder, Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Det er bred politisk enighet om å satse videreutdanning for lærere, men dagens ordning fungerer ikke. Kommunene har ikke nok penger til å prioritere videreutdanning til alle lærerne som trenger det.

– Lærere som kan faget sitt og kan lære det bort er selve grunnsteinen i skolen. Derfor må det å sikre at lærerne får høyere faglig og pedagogisk kompetanse prioriteres foran andre gode tiltak i skolen, sier Trine Skei Grande.

Venstre har foreslått at pengene, som i dag brukes på bananer og flere skoletimer, prioriteres til videreutdanning av lærere.

– Vi må øke kvaliteten i den tiden elevene er på skolen før vi utvider tiden de er der, sier Skei Grande.

For Venstre er dette bare første skrittet på veien mot en bedre skole. Venstre har foreslått å utvide videreutdanningsordningen, slik at flere lærere kan få høyere faglig og pedagogisk kompetanse.

– Med bedre lærere får vi en bedre skole for barn og unge i hele landet, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**