Løfter frem Naturmangfoldåret

Nes Venstre har i leserinnlegg og innspill i lokalavisa sørget for å løfte frem det biologiske mangoldet og Naturmangfoldsåret på lokalt plan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Smidt fronter Naturmangfoldåret i Nes.

Foto: Sesselja Bigseth

Øystein Smidt, leder i Nes Venstre, har i flere leserinnlegg i lokalavisa Raumnes løftet frem Naturmangfoldåret 2010. Det har videre ført til at Raumnes har valgt å kjøre en serie artikler om biologisk mangfold og rødlistede arter.

Den første av artiklene, “En rapport som kan gi midler”, kom ut for en uke siden og er ene og alene et resultat av Nes Venstres arbeid. Den omtalte rapporten heter “Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold i Nes kommune i Akershus” og kom i 2003. Siden har den tilsynelatende vært glemt bort, til Nes Venstre nå har satt søkelyset på den i forbindelse med Naturmangfoldåret.

— Rapporten inneholder et naturtypekart hvor det fremgår at det finnes minst 20 ulike rødlistede arter i Nes. Det slåes fast at disse er avhengig av kontinuerlig gjødsel, sier Smidt til avisa.

Nes Venstre mener denne rapporten kan legge grunnlag for et videre arbeid for å sikre rødlistede arter i kommunen. Rapporten kan også gi kommunen en mulighet til å få økonomisk støtte til den nødvendige skjødselen.

— Rapporten styrker helt klart kommunens muligheter til å få midler, blant annet i forbindelse med Naturmangfoldåret, sier Smidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**