Ja til Bybanen

– Det er gledelig at samferdselskomiteen i Stortinget går inn for en forlengelsen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen slik at byggingen kan starte umiddelbart, uttaler Venstres Gruppeleder i Bergen, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Denne avklaringen har imidlertid tatt urimelig lang tid, men jeg er glad for at saken endelig er lagt frem for et samlet Storting, fortsetter Tveit.

I motsetning til Byrådsleder Monica Mæland og de tre byrådspartiene Krf, Høyre og FRP er Venstres Bystyregruppe klar til å fremme forslag om at Bergen ønsker å bidra til den videre finansieringen av Bybanen til Flesland og til de andre bydelene ved hjelp av rushtidsavgift.
– Uten et slikt lokalt initiativ kommer vi ikke i mål i denne saken. Derfor er det et viktig signal at stortingsrepresentant Magne Rommetveit nå kommer med et tilsvarende oppfordring til kommunen som dersom det gjennomføres vil kunne føre til økte belønningsmidler til Bergen, sier Tveit.

Venstre vil øke ordningen med belønningsmidler
Venstres Bystyregruppe har lenge kjempet for å innføre rushtidsavgift for å redusere biltrafikken og styrket kollektivtrafikken i Bergensregionen.
– I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett har vi vært i dialog med Venstres stortingsgruppe og fått gjennomslag for at Venstre styrker ordningen med belønningsmidlene til kollektivtrafikken. Det vil Bergen kunne tjene på iden videre Bybaneutbyggingen, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**