Kommentar: De tapte muligheter

Det var ikke rådhus Venstre hadde i tankene da vi i Venstre var de første som tok initiativ til at Hermetikklaboratoriet burde bli kjøpt av Stavanger kommune. Vi så for oss helt andre muligheter, helst innen museal drift eller et standsmessig bygg for sentrumsnær aktivitet for Universitet i Stavanger. Dessverre har ikke slike aktuelle aktører kjent sin besøkelsestid. Dette skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hermetikklaboratoriet ble innviet 26. mai 1931. Det ble etablert som et næringsmiddelinstitutt hvor forskning og produktutvikling var de viktigste oppgavene. Som kjent var Stavanger Norges ledende by innen hermetikkindustrien. I 1925 var det 198 hermetikkfabrikker i Norge, 59 av disse lå i Stavanger. Fagskolen kom til i 1953 og totalt utgjør bygningene 6700 kvadratmeter og tomten er hele 9,7 mål. Hermetikkfagskolen er ført opp på gjeldende kulturminneplanen. Det innebærer at det ikke kan rives og at det ikke kan skje fasadeendringer. Hermetikkfagskolen er ikke knyttet til denne planen. Bygningene representerer en særdeles viktig del av byens historie. Sammen med Ledaal og Breidablikk er dette helt unikt område i Stavanger. Det var derfor etter Venstres mening viktig at bygningene kom i offentlig eie.

Dessuten var det på et tidlig tidspunkt, når det ble klart at det var planer om å selge bygningsmassen, aktuelt å vurdere å bygge ut husene som et leilighetskompleks. Det var da Venstre ga klar melding om at denne bygningen bør kommunen sikre seg. Det viktigste er å sikre bygningene, så får vi vurdere i ettertid hvilke funksjoner som skal inn her, var holdningen vår den gang. Etter hvert kom både andre politikere og partier på banen. Arbeiderpartiets Karl-Jan Søyland var en av dem, og tok saken opp i bystyret. Når saken om kjøp til slutt kom opp, mener jeg å huske at samtlige partier i formannskapet ønsket at bygningen skulle sikres i offentlig eie. Det er nå cirka fem år siden bygningene ble kjøpt av kommunen.

Kommunen har jobbet godt med alternative bruk for bygningen. Mange har hatt direkte eller indirekte mulighet for å ønske å ta bygningsmassen i bruk. Stavanger Museum hadde vært den naturlige aktøren. Her kunne vært utviklet et helt nytt museumsområde med mange muligheter. Her kunne det nye barnemuseet vært, har var det muligheter for å samle mindre museum i dag som hermetikkmuseet og grafisk museum. Her kunne utvikles nye utstillinger og nye museale formål. Stavanger Museum grep ikke den mulighet.

Universitetet i Stavanger ligger på Ullandhaug. I dag er studenter knyttet til Folken på fritiden, og heldigvis får vi noen universitetsfunksjoner i den framtidige driften av Norges Bank-bygningen på Domkirkeplassen. Men bygningene på Eiganes hadde gitt plass til administrasjon, et institutt eller to og lesesaler. Universitetet i Stavanger grep ikke den muligheten.

Staten har en rekke sentrale funksjoner i Stavanger. Det har lenge vært en sentral politikk å overføre arbeidsplasser og statsfunksjoner til områder utenfor det sentrale østlandsområdet. En stund var bygningen vurdert som det nye Stavanger Distrikts- psykiatriske senter. Men verken det sentrale statsapparat eller statens stedlige representanter så muligheter med de monumentale bygningene.
Stavanger kommune selv har vurdert å bruke bygningene i skolesammenheng. Venstre har lansert ideen om Kiellandsenteret i bygningen. Men forslaget har vært vurdert og dessverre forkastet.

Formannskapet behandlet saken sist torsdag. Tiden var inne for å gjøre et valg. Slik jeg ser det var det et valg mellom å selge bygningene eller knytte bruken til funksjoner Stavanger kommune har bruk for. Vi står igjen med bygningen som rådhus eller andre administrative formål. Endelig valg skal skje senere. Jeg holder en knapp på administrative formål i vid betydning. Først og fremst fordi vi i dag leier kontorfasiliteter av ulike private aktører. Dernest fordi administrative formål ikke på samme måte binder opp bygningen for framtiden, slik et rådhus i større grad vil gjøre. Rådhus kan vi vente med til den dagen storkommunen er en realitet. Rådhuset ligger godt der det i dag er plassert sentralt i Stavanger sentrum.

En slik løsning gir også muligheten for at både museum og universitet kan komme inn på et senere tidspunkt. I tilfelle de angrer.

Hermetikklaboratoriet er en av byens vakreste bygninger i en av byens vakreste parker. Jeg er glad Venstre bidro til at de ble kjøpt. Nå er bygningene sikret offentlige funksjoner. Det må være betydelig bedre enn at det skulle blitt byens dyreste leiligheter eller at et rederi skulle boltre seg fra Eiganes.
Vi trenger en aktiv politikk for å sikre byen de historiske viktige og de monumentale bygninger i offentlig eie. Vi har blant annet Ledaal, Breidablikk, Hermetikklaboratoriet, Norges Bank-bygningen, låven på Holm-Ægenes. Spør du meg bør det neste bli Lindøysenteret når det en dag kommer for salg.

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**