Ja til øy for allmennheten — nei til fylkeskommunal drift

Fylkesutvalget behandlet torsdag 10. juni strategi for Østre Bolæren. Fylkesrådmann gikk inn for fortasatt fylkeskommunal drift av virksomhetene på øya. Venstre har hele tiden hevdet at det ikke er en fylkeskommunal oppgave å drive restaurant og overnatting i havgapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sammen med FrP fremmet Kåre Pettersen (V) et forslag som sikrer allmennheten full tilgang til Østre Bolæren samt båttransport i regi av fylkeskommunen. I forslaget vektla vi også viktigheten av at frivillige organisasjoner og lag skal kunne disponere deler av bygningsmassen.

 Fra Østre Bolæren

Fra Østre Bolæren
Foto: Kåre Pettersen

Fylkesrådmannen hadde lagt fram tre strategier for øyas framtid. Fra Venstres side ønsket vi klart å gå inn for strategi 1 som innbærer å legge ut deler av det regulerte næringsområdet for salg og beholde havna, nærområdet til havna og badeområdet i offentlig eie.

Venstres og FrPs satsing på strategi 1 fikk fire stemmer (V,FrP), mens flertallet på 9 (H, SV, KrF og AP) ønsket fortsatt fylkeskommunal drift.

Rådmannen hadde innstilt på strategi 3 Kort fortalt innebærer denne strategien uendret offentlig eierskap og hvor eierne har hovedansvaret for driften.

Med en strekt presset økonomi i fylkeskommunen ønsker Venstre å prioritere på fylkets viktige
kjerneområder som f.eks. videregående utdanning. Ved å sikre tilgang for alle og legge til rette for båttransport vil allmennheten kunne nyte godt av det Østre Bolæren har å by på.

 Aina og Kåre er klare til forsvar av allmennhetens interesser på Østre Bolæren

Aina og Kåre er klare til forsvar av allmennhetens interesser på Østre Bolæren
Foto: Erna Ekenes Olsen

Saken kommer til endelig behandling i fylkestingets møte 15. juni. Venstres og FrPs fellesforslag kan du lese her.

Saken er for øvrig omtalt i nettutgaven til Tønsbergs Blad, som du kan finne på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**