Vi trenger innspill til vårt lokale program

Valget i 2011 er fortsatt et stykke unna, men det er ingen mangel på ting som må være på plass i god tid før valgkampen sparkes i gang. En av de viktigste forberedelsene Venstres lokallag har ansvar for er utarbeidelsen av et lokalt valgprogram, som fremhever Venstres viktigste saker (miljø, kultur, næring og lokaldemokrati) i bydelen, og forteller velgerne hvilke saker vi ønsker å fremme og prioritere i Bydelsutvalg og kommunestyrer. Nå trenger vi ideer og innspill fra medlemmer og andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I St.Hanshaugen er programarbeidet nå så smått kommet i gang. På medlemsmøtet 19. april ble det nedsatt en programkomite, som skal ledes av styremedlem Karl Arthur Giverholt. Komiteens øvrige medlemmer er BU-representant Torkild Strandvik, styremedlem Tone Ringen, Hilde Vestrheim, Eva Ekroll, samt lokallagsleder Jan-Petter Holtedahl. Disse har fått mandat av medlemsmøtet til å skrive et utkast som skal presenteres på et medlemsmøte i september, og å ta med seg innspill og kommentarer herfra i utarbeidelsen av et endelig program, som skal vedtaes på årsmøtet i januar 2011. Men før den tid trenger vi gode ideer til hva programmet bør inneholde.

Derfor inviterer vi nå medlemmer til å komme med egne forslag til hva de ønsker at St.Hanshaugen Venstre skal arbeide med i bydelesutvalget i kommende periode. Er gaten du bor i falleferdig og trenger opprustning? Finnes det et ubrukt område du vet om som hadde vært egnet som grøntareale? Driver din lokale barnehage/skole/fritidsklubb med noe spennende de trenger tilskudd til? Trengs det kreative grep for å gjøre bydelen til et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet? Sitter du på løsningen for å gjøre bydelens eldrepleie til landets beste? Er det mangel på tilbud til barn og unge der du bor? St.Hanshaugen Venstre vil gjerne hjelpe sine medlemmer å ta tak i slike og andre saker, men da må vi vite om dem. I utgangspunktet er ingen ideer for små eller store, og forslag som viser seg å gå utover BUs ansvarsområde vil bli videresendt til Oslo Venstre for behandling i programprosessen der.

Du kan sende forslag, ideer eller spørsmål på epost til [email protected], eller ta kontakt med Karl Arthur på telefon 996 45 867. Du kan også besøke bloggen vår og legge igjen en kommentar.

På forhånd takk for at du hjelper oss med å gjøre St.Hanshaugen Venstres program til en valgvinner i 2011.

Programkomiteen i St.Hanshaugen Venstre
v/ Karl Arthur Giverholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**