Skandale å legge ned Bokbussen!

– Til neste år legges sannsynligvis Bokbussen i Bergen ned grunnet innsparing i biblioteksbudsjettet, konstanterer nestleder i komite for kultur, idrett og næring, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

bok

Venstre mener dette kommer til å medføre en vesentlig svekkelse av bibliotekstilbudet i Bergen.

– Bokbussen betjener nærområder i hele Bergen, til og med i sentrum, likevel er den særdeles verdifull for utkantene. Ytrebygda bydel har ikke eget bibliotek og Arna bydel har et redusert tilbud med to små filialer. I disse bydelene er bokbussen svært betydningsfull og med på å sikre at folk i utkantene av Bergen får et tilnærmelsesvis normalt bibliotektilbud, sier Tveit.

Støtt Venstres kampanje på Facebook!

– Dette er en del av byrådets sentraliseringspolitikk, der utkantene mister tjenestetilbud etter tjenestetilbud. Flere små lokalsamfunn har mistet grendeskolen,flere av de ytre valgkretsene har blitt lagt ned, det har vært en diskusjon om å sentralisere helsestasjonene og nå mister de Bokbussen også. Denne sentraliseringspolitikken er Venstre helt imot, de må være mulig å bosette seg i utkantene av Bergen og i det minste finne et minimum av tjenester i sitt nærmiljøet, sier Tveit.

Bokbussen legges ned for å finansiere byggetrinn 2 av hovedbiblioteket og Venstre mener dette rammer dem som har lengst vei til hovedbiblioteket og dermed får minst glede av det. Det er bare småpenger å spare på bokbussen sett i forhold til hvor stor glede så mange har av den.

Hans-Carl Tveit

– Men så blir altså Bokbussen nok et offer for byrådets halvering av eiendomsskatten. Byrådet er desperat etter å finne innsparinger for å dekke inn dette populistiske tiltaket og vanlige folk som feks mister bokbussen sin må betale prisen gjennom å få tjenestetilbudet sitt kraftig svekket, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**