Friskoler på timeplanen i fylkestinget

Tirsdag 15.juni ble tre ulike saker knyttet til friskoler debattert i Vestfold fylkesting, og de politiske forskjellene kom tydelig fram i dagen. Der hvor dagens rødgrønne mindretall i fylket bare ser frykt og mistro med alt som ikke er i offentlig regi, er Venstre for en linje hvor vi vet å verdsette mangfoldet og individets mulighet til å ta egne valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

En av sakene gjaldt friskolen Gjennestad videregående skole, og deres søknad om en ny linje med 20 plasser. Her gikk uttalelsen fra fylkestinget skolens favør med 22 (2KrF,2V,9H,9FrP) mot 17 (2SV,1Rødt,2SP,12AP).

Menighetsbibelskolen, som er en friskole underlagt lovverket for fagskoler, har hovedkontor i Sandefjord, men skoler i Vennesla og Oslo. Som en følge av nåværende regjerings endringer knyttet til privatskoleloven og regionreformen, falt plutselig Menighetsbibelskolen mellom to stoler med hensyn til å få statlige midler.

Fylkeskommunen hadde fått overført 2,7 mill i ramme til utdanning som følge av at skolen hadde kontoradresse i fylket. Av dette var 1,6 mill overført skolen for siste halvdel av skoleåret 2009/2010. Med endrede regler fra statlige myndigheter åpnet det seg muligheter for å bruke resterende del av de overførte 2,7 mill til andre fagskoler i fylket. Det ønsket et stort flertall (10 mot 29) av fylkestinget å gå for, med det resultatet at Menighetsbibelskolen i juni står uten et tilbud til sine elever og ansatte ved skoleårets start i august.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Mindretallet utgjorde Venstres 2 repr, KrFs 2 repr. og 6 av Høyres representanter.

Hoveddebatten gjaldt Wang Toppidretts søknad om å etablere seg i Tønsberg kommune med videregående skole med sin satsing på toppidrett. Skolen ønsker å starte med 60 elever, og i søknaden skrives det at skolen i løpet av tre år kan ha maksimalt 210 elever.

Debatten gikk høyt i media i forkant om at en etablering av Wang ville undergrave den offentlige skolen og da spesielt idrettsslinjen ved Re. Rådmannen hadde innstilt på avslag.

Venstre valgte å støtte en uttalelse som var positiv til etablering. Ved votering ble stemmetallet 21 (2V, 1SP, 9FrP, 9H)i favør av Wang mot 18 (1SP,2KrF,1Rødt,2SV,12AP)

I debatten som fulgte i fylkestinget hadde Kåre Pettersen (V) dette hovedinnlegget:
Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole! Det sa vi allerede i 1889 og viste det med handling da regjeringen ledet av Venstres Johan Sverdrup fikk på plass Lov om folkeskoler her i landet.

Hva frykter opposisjonen i fylket?
En god offentlig skole kan utmerket være supplert av private undervisningstilbud. Vi mener faktisk at det private utdanningstilbudet utfyller det offentlige skoletilbudet på en god måte.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

For Venstre er den liberale fellesskolen en del av den grunnleggende målsettingen om at den offentlige skolen skal være en felles møteplass for elever med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn, men vi må erkjenne at mangfold er positivt og skal verdsettes.

Av den grunn frykter ikke vi at det gis tillatelse til andre skoler utenfor den offentlige skolen. Vi mener friskolene har en viktig funksjon som et alternativ for elever og foreldre som ønsker et annet tilbud enn den offentlige skolen, og som også er arenaer for faglig og pedagogisk nyskaping.

For Venstre et det et mål at kvaliteten i den offentlige skolen skal være så god at den nettopp blir et førstevalg for det store flertallet av befolkningen. Uttalelser de siste dager tyder jo nettopp på at man har lyktes svært bra ved Re — så hvorfor skal en bra skole plutselig ikke lenger nå opp?

Og kjære rødgrønne partier: Kvalitet skapes ved å satse på lærerkreftene, ikke ved å bruke de statlige midlene på alt annet i skolen!

I Vestfold ble drøye 8.500 elever tatt inn i fylkeskommunens videregående skoler ved inntaket i 2009. Vi har noen få videregående friskoler i fylket som for eksempel Gjennestad (ca 240) og Skagerak (ca 170) — og nå diskuteres Wang, som har et uttalt mål om 210 elever etter tre år. Totalt snakker vi altså om et sted rundt 6-7 prosent av det totale elevtallet i videregående, som velger noe annet enn den offentlige skolen.

Skal virkelig denne friheten til å velge, danne grunnlag for denne frykten for en rasering av skoletilbudet i Vestfold?

For Venstre skal friskoler bare være et supplement til den offentlige skolen, og i så måte frykter vi ikke Wangs etablering i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**