Sosialhjelpsmottakerne slipper Terraregningen

Venstre fikk gjennomslag i bystyret for sitt nei til kutt i den økonomiske sosialhjelpen for å dekke inn Terratapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bystyret i Haugesund behandlet den 16.juni en sparepakke for å rette opp den svake kommuneøkonomien, blant annet forårsaket av tapene etter Terrasaken.

Rådmannen hadde her foreslått å la være å prisjustere sosialhjelpen i 2011 og dermed i praksis kutte i denne.

Venstre mente at sosialhjelpsmottakerne burde få slippe å ta regningen etter Terratapet, og fikk med seg bystyret på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**