Billigere buss fra 2011

Fra nyttår blir det 100 kr billigere å kjøpe månedskort til bussen i Trondheim enn i dag. – Venstre har lenge kjempet for å få gjennomslag for å prioritere billigere buss i miljøpakken, vi har stor tro på at dette er et tiltak som vil få flere til å reise kollektivt, sier gruppeleder Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I kveld vedtar bystyret i Trondheim prioriteringer av prosjekter i miljøpakken for 2011. De viktigste tiltakene er lavere pris og økt fremkommelighet for bussreisende. I tillegg er bedre og sikrere fremkommelighet for myke trafikanter viktig.

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Til nå har byens innbyggere bare sett de negative konsekvensene med miljøpakken, nemlig bomstasjonene. For oss har det vært viktig å synliggjøre at de inntektene vi får brukes på å gi folk et mer miljøvennlig alternativ gjennom å gi et bedre og billigere busstilbud, og ikke minst bygge ut sykkelveier og øke sikkerheten for fotgjengerne, sier Gunnes. Han er svært fornøyd med forhandlingsresultatet som de såkalte “miljøkameratene” (AP, SV, SP, Krf og Venstre) har kommet fram til. – Med disse forslagene har miljøpakken fått en enda tydeligere miljøprofil, og for Venstre har det vært en viktig grunn for at vi har ønsket å være med på dette samarbeidet, sier Gunnes.

Tiltak
Av konkrete tiltak som blir vedtatt i kveld er blant annet:

Buss

Foto: NN

• Prisen må senkes for de passasjerene som bruker bussen/trikken ofte: Prisen på periodekort senkes med 100 kr per måned fra 1.januar 2011. Øvrige periodekort reduseres forholdsmessig tilsvarende (ungdom, honnør osv.)
• Bystyret vil sammen med studentenes organisasjoner og Studentsamskipnaden finne løsninger for å forbedre rabattordninger, kortkjøp osv. for studenter.
• Forenkle påstigning gjennom flere innganger og enklere tilgang til elektroniske billettlesere.
• Økt bussfrekvens på bynære strekninger
• Investere i flere nye miljøvennlige busser som gir renere utslipp.
• Olav Trygvassons gate blir en miljøgate for kollektivtrafikk, syklende og gående fra våren 2011.
• Kjøpmannsgata opparbeides med atskilte felt for gående, syklende og bilister.

Alle forslagene kan du lese her.

Saken er også omtalt på nrk.no og adressa.no i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**