Høgskolen i Vestfold — mønsterbedrift for miljø?

Venstre gratulerer Høgskolen i Vestfold med et praktfullt nybygg på Bakkenteigen, et bygg som nå også skal ta imot ansatte og studenter fra høyskolens avdeling på Eik. Til høsten huser Bakkenteigen ca. 4200 studenter og ca. 400 ansatte.
Det er derfor viktig å bevisstgjøre både studenter og ansatte til å tenke miljøvennlig når det gjelder befordring, skriver Aina Dahl i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Parkeringsplass

Foto: SMC

Vi fornøyd med at høyskoletilbudet i Vestfold er samlet, selv om Tønsberg Venstre tidligere har kjempet for å beholde lærerutdanningen i Tønsberg. Nå ser vi nye og spennende muligheter med bygningsmassen på Eik.

Men en utdanningsinstitusjon såpass langt fra sentrum har sine utfordringer. Man er avhengig av transport, og mange vil bruke bil til og fra skole og jobb. Det er derfor viktig å bevisstgjøre både studenter og ansatte til å tenke miljøvennlig når det gjelder befordring.

Selv om Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) satser stort på å få studenter og ansatte til å kjøre kollektivt, vet vi at mange hver dag vil fortsette å bruke bil til Bakkenteigen. Det er foreløpig ikke planlagt flere enn de 1100 parkeringsplassene som nå er til rådighet for studenter, ansatte og gjester.

Det positive i situasjonen er at høyskolen nå har en unik mulighet til å bli en mønsterbedrift med fokus på miljøtiltak innen transport. Istedenfor å bruke mye negativ energi på parkeringsproblematikk, bør man kollektivt gå sammen om tidenes miljøprosjekt for Høgskolen i Vestfold.

Venstres program legger vekt på at bedrifter skal stimuleres til å øke andelen arbeidsreiser med miljøvennlig transport som e-bil og elscooter. Venstre applauderer derfor høyskolens ledelse som vil legge til rette for opptil 20 ladestasjoner for elbiler. Dette vil utvilsomt kunne stimulere flere til å skaffe seg egen elbil og bidra til miljøvennlige arbeidsreiser med god miljøsamvittighet.

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Venstre vil også oppfordre ledelsen ved høyskolen til å vurdere innkjøp av elbiler og elscootere som kan brukes av ansatte på arbeidsreiser rundt i fylket, og kanskje med utleiemuligheter for studenter. Med høyskolens logo blir disse god reklame som synliggjør at vår høyskole tenker miljøvennlig og fremtidsrettet. I tillegg til mindre støy og bedre miljø, vil høyskolen med et slikt tilbud kunne spare tid og penger. Dessuten kan ansattes travle hverdag brukes til mer fornuftige aktiviteter enn å fylle ut reiseregninger i stadig nye og kompliserte dataprogrammer.

Venstre vil også henstille Vestviken Kollektivtrafikk til å satse på bred markedsføring av sine bussruter for å gjøre studenter og ansatte kjent med busstilbudet. Spesielt er dette viktig den første tiden etter skolestart. Eksempelvis kjører alle studenter på Høgskolen i Bodø gratis med buss fra byen til campus den første måneden, kanskje en ide også for Vestviken Kollektivtrafikk.

Aina Dahl

Aina Dahl
Foto: Karin S. Frøyd

Verden står overfor en miljøutfordring som krever handling i alle ledd. Både enkeltmennesket, næringsliv og samfunn må bevisstgjøres og gi sitt bidrag i form av miljøvennlig adferdsendring.

Aina Dahl
Fylkestingsreprsentant for Venstre
og medlem av hovedutvalg for plan og areal i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**