Ingen kjerneoppgave for fylkeskommunen

Under behandlingen av strategiplanen for Østre Bolæren fremhevet Aina Dahl Venstres klare syn på fylkeskommunens fremtidge engasjement på øya. Fylkeskommunen (VFK) har store økonomiske utfordringer, og Venstre ser det ikke som noen kjerneoppgave for VFK å eie og drive hotell og restaurant, sa bl.a. Aina i sitt hovedinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Aina Dahl i fylkestinget

Aina Dahl i fylkestinget

Her følger resten av Aina Dahls innlegg:

Venstre har derfor lenge ønsket og etterlyst en løsning som innebærer at fylkeskommunen avvikler sitt eierskap i sameiet Østre Bolæren så fort det lar seg gjøre.

Vi vet alle at installasjonene på Østre Bolæren kan bli et økonomisk sluk for fylkeskommunen i fremtiden.

Og som fylkesrådmannen varsler i saken om økonomiplanen så går det allerede mot trangere tider.
Det er et varsel Venstre tar på alvor.

For øvrig er det en svakhet ved fylkesrådmannens sak at den ikke har en grundigere økonomisk konsekvensvurdering.

Og selv om saken er solid og grundig, gir ikke svar på de økonomiske konsekvensene av fylkesrådmannens anbefalte strategi.

Aina og Kåre på Østre Bolæren

Aina og Kåre på Østre Bolæren
Foto: Erna Ekenes Olsen

Jeg skvatt litt da jeg i leste i saken at Østre Bolæren skal være et av "fylkeskommunens viktigste regionale utviklingstiltak innen kultur- og reiselivssektoren, i den midtre delen av Vestfold"
Jeg lurer på hvor den bestillingen kom fra, for så vidt jeg vet har vi ikke gjort noe vedtak om det, og hvis Østre Bolæren er ment å være et særdeles viktig kulturforetagende burde det kanskje vært forankret i både kulturplan og økonomiplan.

Så kan man stille spørsmål om hvilke andre overraskende aktiviteter som plutselig kan dukke opp i syd- og nordfylket.

I Sydfylket er det kanskje ikke så farlig, der har vi jo allerede en arena som drar penger så det holder.

Venstre har tidligere foreslått at Nøtterøy kommune kan overta hele eierskapet, alternativt at det vurderes salg av bygninger og anlegg til private. Det kan gjerne være frivillige organisasjoner, som kan ta ansvar innenfor de rammer som definert for øya.

Og jeg må igjen få minne om for de som tviler på det, -allemannsretten er lovpålagt og gjelder i hele skjærgården.

Jeg var sist helg sammen med endel fylkestingsrepresentanter fra andre fylker og forhørte meg litt om deres praksis i lignende saker.

 Fra Østre Bolæren

Fra Østre Bolæren
Foto: Kåre Pettersen

Det er ganske uvanlig at fylkeskommuner driver den slags reiselivsvirksomhet. Telemark fylkeskommune eier riktignok noe på Jomfruland, men det drives av sanitetskvinnene.
Vi har fått forelagt tre strategier. Venstre har sammen med FRP lagt strategi 1 til grunn for vår avstemming i fylkesutvalget. Dette innebærer at deler av næringsområdet etter hvert legges ut for salg.

Det bør over tid være mulig å finne private interessenter. Og vi har vel aldri med særlig entusiasme undersøkt i markedet om private organisasjoner eller private aktører vil kjøpe.
Jeg vet for eksempel ikke om KFUK og KFUM, som driver leirskolen har blitt tilbudt å kjøpe bygningene.

Fylkestinget har heller aldri fått framlagt noen sak der salg er et alternativ.

Venstre er ellers tilfreds med den foreslåtte endringen av reguleringsplanen.

Jeg har forståelse for at noen liker å spille en rolle for at innbyggerne skal ha moro i skjærgården, og det gir kanskje til og med status i noen miljøer, – men det er dessverre ikke vårt mandat.

Aina Dahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**