Venstre åpner for omkamp om reklamefinansierte bymøbler

Bergen Venstre er inntilt på å begynne prosessen med å finne tilbyder til en ny avtale for privatfinansierte bymøbler i Bergen. – Vi vil ta initiativ til at saken blir sett på en gang til, og er åpne for å sikre flertall i bystyret, forteller Alf Helge Greaker, leder i Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bergen

Bergen lider under en akutt mangel på offentlige toaletter, og er blant ytterst få storbyer i Europa som ikke evner å gi sine innbyggere et fullverdig toalett-tilbud i sentrum.

– Dette går ut over bergenserne, det går ut over næringslivet, og det går ut over turistene. Samtidig har byrådet i år etter år lovet å finne løsninger, uten at disse løftene er fulgt opp, påpeker Greaker.
– Bymøbler som offentlige toaletter og buss-skur kan lages i et samarbeid mellom kommunen, private næringsliv, og kulturnæringen. Løsningene kan være kunstferdig utført, og tilføre mer enn bare gode fasiliteter til byen. Bymøbler kan bli kunstverk som setter et positivt preg på byen, mener han.

Styret i Bergen Venstre vedtok uttalelsen som åpner for å starte prosessen med å finne tilbydere. Nå venter de på resten av partiet.
– Dette kommer opp i programbehandlingen også. Jeg har stor tro på at resten av partiet følger etter, og da kan Venstre sikre flertall i bystyret, slik at vi endelig får offentlige toaletter i denne byen, forteller Greaker.

Han understreker at Bergen Venstre vil skjerme Gamle Bergen. Også indre by skal vernes mot overdreven reklame.

Alf Helge Greaker 2

– Venstre setter byrommet i Bergen høyt. Det viktigste i en eventuell ny avtale er at kommunen er klar på hvilke krav den stiller til private utbyggere som skal utføre slike tjenester. Kommunen er kunden, og kunden har alltid rett, understreker Alf Helge Greaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**