Venstrepolitikk fra Storberget

Nestleder Ola Elvestuen er svært tilfreds med at Storberget nå vil ha mer behandling i stedet for straff av rusavhengige. Venstre har lenge ment at tiden er inne for å se på andre løsninger og tilnærminger til narkotika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Justisminister Knut Storberget sier til Aftenposten idag at tiden er moden for å diskutere andre reaksjonsformer enn straff for bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer. Han ser til radikale Portugal.

Justisminister Odd Einar Dørum startet dette arbeidet med å innføre såkalte drug courts eller narkotikadomstol (narkotikaprogram med domstolskontroll som det heter) i Oslo og i Bergen.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Rusavhengige må få hjelp og behandling, ikke straff. Narkotikaavhengighet er en sykdom, men i realiteten har ikke narkotikaavhengige samme tilgang til helse- og sosialtjenester som andre syke, sier nestleder Ola Elvestuen.

Drug courts og Portugal-modellen
Venstre foreslo narkotikadomstol så tidlig som 1997 og noe av det siste justisminister Odd Einar Dørum(V) gjorde var å sørge for en prøveordning med narkotikadomstol (eller narkotikaprogram med domstolskontroll som det heter) i Oslo og i Bergen.

– Ordningen med narkotikadomstol som Dørum innførte bør utvides slik at man har mulighet til å tilby flere rusavhengige behandling i stedet for bare straff, sier nestleder Elvestuen som viser til at Venstre tidligere også har bedt om en utredning av en modell etter mønster fra Portugal der behandling av narkotikaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse.

Etter at lovgivningen i Portugal ble endret har narkotikabruk blant ungdom gått ned og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet, sier Elvestuen.

– Samtidig er det viktig å opprettholde et høyt straffenivå for bakmenn og organisert narkotikakriminalitet, sier Elvestuen

Venstre 5 punkt for en bedre og mer verdig ruspolitikk :

innføre en modell som sikrer at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning
opprette tilstrekkelige behandlingsplasser for akuttavrusning og bygge ut det totale behandlingstilbudet
gi narkotikaavhengige behandling, ikke straff
gjennomgå straffenivået på narkotikaovertredelser
at Portugal-modellen skal utredes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**