Tiltak for økt bruk av IKT til læringsformål

Venstres innlegg til i debatten om skole under fylkestingsbehandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg sak 77/10 Tiltak for økt bruk av IKT til læringsformål

I spontanspørretimen på tirsdag hørte vi at flere videregående skoler håndhever en praksis med å samle inn utlånte lærerbøker 2 eller flere uker før skoleslutt. Dette medfører at elever får problemer i eksamensforberedelsene.

Digitale læremidler vil avhjelpe disse problemene. Digitale læremidler kan hentes frem uansett tid på døgnet. Dette er en av de allerstørste fordelene med digitale læremidler.

Bruk av digitale læremidler forutsetter imidlertid at kvaliteten er god nok. Den forutsetter at både elever og lærere har den nødvendige kompetansen til å ta i bruk datateknologien.

Derfor ønsker Venstre tiltak som hever standard av digitale læremidler og kompetansehevingstiltak for både eler og lærere velkommen.

Imidlertid vil vi advare at det for ensidig fokuseres på bruk av data i undervisningssituasjon. Teknologi skal brukes der det er formålstjenelig og ikke for teknologiens skyld. Mange dyktige lærere formidler kunnskap med minimal bruk av av digitale hjelpemidler. Lang undervisningserfaring, metodisk og didaktisk, har gitt gode resultater. Det er viktig at samfunnet respekterer gjennomtenkte undervisningsmetoder.

En annen ting er at utstyret til både lærere og elever er kontinuerlig oppdatert og vedlikeholdt, noe som betyr at skolene IT avdelinger må ha nok tidressurser for å kunne bisto ansatte og elever med veiledning og teknisk assistanse.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**