Penger viktigere enn festtaler!

Det sørgelige faktum er at med den vedtatte finansieringen av bybaneutvidelsen vil det ikke være penger til å starte bygging mellom Lagunen og Flesland før tidligst 2025, skriver Gunn-Vivian Eide i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


22. juni er det julaften og 17. mai på en gang for oss som har ventet på bybanen. Det vil bli velfortjente festtaler, og politikerne kommer til å overgå hverandre i visjoner for hvor fort og hvor omfattende bybanen skal utvides. Det sørgelige faktum er at med den vedtatte finansieringen vil det ikke være penger til å starte bygging av bybanen mellom Lagunen og Flesland før tidligst 2025.

Bybane Bergen

Det er teknisk mulig å ha traseen til Flesland ferdig i 2015, og bybanen kan være på Åsane Senter rundt 2020. I tillegg er det politisk enighet om en bybane vestover — som etter hvert skal strekke seg til Straume.

Vi trenger minimum 10 milliarder kroner til bybaneutbygging frem mot 2025. Foreløpig er det bevilget nøyaktig 0,- kr av dette beløpet. Skal videre utbygging baseres på lånefinansierte papirpenger, trenger vi trolig dobbelt så mye!

Nå er det heldigvis kommet signaler fra regjering og fylkesting om at køprising endelig kan innføres fra 2012, men før det må den forstokkede motstanden i Bergen Høyre nedkjempes. Likevel ser det ikke ut til at køprising og økte belønningsmidler til sammen vil kunne bidra med mer enn ca 200 millioner i året, her trengs det altså sterkere lut med en miks av ulike virkemidler i et gedigent spleiselag:

– Staten må inn og bidra så det monner. Kollektivutbygging i Bergen må bli et nasjonalt klimatiltak, med bevilgninger som kan sammenlignes med det Staten har bidratt med i Oslo. Minimumsbeløpet fra Staten må være 250 millioner i året slik Venstre foreslo i Nasjonal transportplan våren 2009.

– Køprising må innføres så snart som mulig, men noe av inntektene må også settes av til hyppigere bussavganger fra de bydelssentrene som foreløpig ikke har bybane!

Penger

– De ordinære bompengene må økes. Basert på tall fra Bergen kommune har Venstre regnet ut at ved å øke gjennomsnittlig takst per passering fra dagens ca 7,40 kr til 9,50 kr pr passering gir det 100 mill kr økte bompengeinntekter pr år.

– Vi må fri til det private næringsliv, store bedrifter i fremtidige bybanekorridorer må vurdere om det vil være lønnsomt å inngå avtaler med det offentlige om investeringer etter OPS-modellen.

– Vi må vurdere å bruke riksveimidler alternativt. Mest sannsynlig vil en tofelts kollektiv/sykkelbro ved siden av dagens Sotrabro kombinert med bybane til Fyllingsdalen, Loddefjord og Straume løse flere trafikkproblemer enn det planlagte Sotrasambandet, tunnel under Loddefjord og andre byggetrinn av Ringvei vest. At gevinsten med nye veier raskt spises opp av den økte trafikken de skaper, burde vel snart være barnelærdom for politikerne!

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Så kjære Storting, Fylkesting og bystyre; Dere er nå bybanens fosterforeldre. La barnet få vokse og erobre hele byen og halve "Hordariket". La dåpsgaven være ekte penger og politisk mot — ikke papirpenger og tomme festtaler. Det skylder dere kvinnene (og noen menn) som kjempet frem den første bybanen og ikke minst fremtides byluft, klimautfordringene og kommende generasjoner!

Gunn-Vivian Eide
Politisk nestleder Hordaland Venstre og en av "bybanens mødre"

(Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 22. juni 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**