15 punkter for en bedre gründerpolitikk

– Fremtidens velferdssamfunn er avhengig av at vi tilrettelegger for et nyskapende næringsliv, sier Venstres leder Trine Skei Grande. – Flere må kunne oppleve det som meningsfullt å starte for seg selv. I dag lanserer Venstre 15 punkter for en bedre gründerpolitikk, som et startskudd for partiets bedriftskampanje hvor 1000 bedrifter skal besøkes av sentrale og lokale Venstrefolk i august og september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstres stortingsgruppe i 1. mai-tog

Venstres stortingsgruppe i 1. mai-tog
Foto: Facebook / Selvstendige Arbeidere krever like rett

– Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag, sier Skei Grande.

– Derfor må det gjennom et bredt spekter av tiltak som redusert skjemavelde, bedre og mer målrettet offentlig virkemiddelapparat og skattestimuli legges til rette for at flere finner det formålstjenelig å starte og drive bedrifter. Vi trenger en bedre gründerpolitikk, sier Venstres leder.

Grunder

Foto: Microsoft

Venstres 15 punkter for en bedre gründerpolitikk
1. Rett til bunnfradrag (næringsfradrag) for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning ("Business Angles") for å sikre langsiktig kapital.
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende (egen sykdom, barns sykdom, pensjon mv)
6. Fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økt fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og fjerne timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Redusere næringslivets kostnader knyttet til regler, skjemavelde og offentlig rapportering med 25 pst innen 2012. Opprette et eget norsk regelråd (etter modell fra svensk suksess).
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv — midlertidige ansettelser/overtid/permisjon mv.

Les dokumentet her (inkludert oversikt over oppfølgingsinitiativ i Stortinget).

 Gründer Åge Sletsjøe og Venstres medlem i finanskomiteen, Borghild Tenden.

Gründer Åge Sletsjøe og Venstres medlem i finanskomiteen, Borghild Tenden.
Foto: K. Frøyd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**