Melløs og toppfotball

Vi blir oppfordret til å delta i en redelig debatt om Melløs stadion. Da skal jeg prøve å ta med alle sider av saken. Bystyrets hovedmål var, slik jeg oppfatter det ut fra vedtakene underveis i prosessen, å sikre Moss fotballklubb en arena for spill på elitenivå (de to øverste divisjonene). Veien til målet var å oppgradere Melløs stadion eller bygge en ny arena.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fotballkamp, fotball, Stabæk, Tromsø

Foto: Oddne Rasmussen, Flickr

For bystyret var det i utgangspunktet uinteressant hvilken løsning som ble valgt. Det var forpliktelsen til kommunen som var hovedtema i debatten underveis. Hva skulle Moss kommune være med på å eie, og hvor mye skulle dette koste. Bystyret sa først ja til en ny arena. Moss fotballklubb og andre interessenter jobbet kontinuerlig med å utvikle prosjektet i tråd med de vedtak bystyret fattet underveis i prosessen.

De første vedtakene gikk på at kommunen skulle være med på å ny arena og bidra med et beløp til å dekke kostnaden for sin eierandel. Etter hvert ble det endret til å være leietaker på anlegget (som da ble privat eid) gjennom kjøp av tid til breddeidrett.

Nye Melløs Arena skulle også inneholde lokaler til Wang videregående skole. På den måten skulle Melløs bli et regionalt senter hvor flere idrettsgrener kunne samles. Wangs bidrag i dette var lærer-/trenerkrefter i mange idrettsgrener i tråd med skolens tilbud til elevene.

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

For å rekke den frist fotballklubben hadde for å få ny lisens til å spille på elitenivå, måtte bystyret fatte et endelig vedtak i desember 2009. Alternativene var å kjøpe tid for breddeidrett på en redusert arena som inneholdt lokaler til Wang skole, eller oppruste Melløs stadion til godkjent nivå uten lokaler til Wang skole.

En del av debatten var hvilke kostnader alternativene ville påføre kommunen. Begge alternativer skulle koste kommunen tre millioner i året i en periode. Ny arena ville kreve dette beløpet i minimum ti år. Det opprinnelige forslaget hadde gått på å betale beløpet i 30 år (lån til eierandel), men nå som kommunen ikke skulle eie ble antall år redusert. Dette forslaget om ny arena gikk Venstre og FrP inn for.

Oppgradering av Melløs ville kreve et lån som skulle tilsvare samme beløp årlig, men ville løpe i 30 år til lånet ble nedbetalt. Bystyrets flertall vedtok å oppgradere Melløs stadion. Oppgraderingen er vedtatt å gjøres ved å låne penger som koster kommunen tre millioner i året i 30 år. I tillegg ønsker bystyret å oppgradere løpebanen men kostnadene her er ennå ikke avklart.

Melløs stadion vil tilfredsstille kravene til eliteanlegg i fotball. Moss kommune vil dermed til slutt eie et flott flerbruksanlegg for fotball og friidrett. Derimot er det ikke plass til Wang skole, så forholdene her er ikke avklart. I tillegg vil Moss kommune måtte stå for det økte årlige vedlikeholdet, noe kommunen hadde sluppet på en privat eid arena.

Fotball

Foto: Microsoft

Jeg oppfatter at bystyrets flertall til slutt valgte den løsningen de mente var tryggest for å oppnå hovedmålet; å sikre et anlegg for elitespill i fotball. De årlige utgiftene er de samme som for en ny arena men kostnaden vil løpe i flere år.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**