Miljø, kunnskap, nyskaping og fattigdomsbekjempelse

Venstre legger i dag fram sitt politiske regnskap for sesjonen 2009-2010. Stortingsgruppa har fremmet 22 forslag alene og 10 forslag sammen med andre partier. Det er sannsynligvis en historisk rekord per representant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres ledertrio på pressekonferansen sommeren 2010.

Venstres ledertrio på pressekonferansen sommeren 2010.
Foto: Kjartan Almenning

På Venstres landsmøte tidligere i år pekte Venstres nyvalgte leder, Trine Skei Grande, på fem utvalgte områder som vil være Venstres hovedprioritet den kommende tiden. Hun lovet at Venstre skal prioritere en milliard mer årlig til lærere, forskning, selvstendig næringsdrivende og småbedrifter, jernbane og for å bekjempe fattigdom. I tillegg kommer et kraftfullt grønt skatteskifte. Dette har stortingsgruppa fulgt opp i Venstres alternative opplegg til revidert nasjonalbudsjett for 2010 hvor det bevilges om lag en halv milliard mer til hver av disse områdene.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

Tydelig prioritering
Venstres stortingsgruppe har valgt noen områder hvor det er behov for en mer offensiv og tydligere kurs. Ved siden av å forsvare liberale rettigheter har gruppa denne perioden derfor særlig prioritert kunnskap, miljø og selvstendig næringsdrivende. Denne prioriteringen er synlig både i Venstres alternative budsjetter, i forslag som er fremmet på Stortinget og spørsmål som er stilt til statsrådene. I tillegg har Venstres stortingsgruppe vist at vi vil prioritere mer til dem som trenger det mest; både gjennom representantforslag for å bekjempe fattigdom hos barn, en bedre rusbehandling og et bedre barnevern. Venstre fremmet også et eget forslag om en velferdsreform som ble behandlet sammen med samhandlingsreformen.

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

22 forslag
Til sammen har Venstre i stortingssesjonen fremmet 22 forslag alene; seks om miljø og samferdsel, fem om næring, fire om kunnskap, seks om sosialt ansvar og ett om åpenhet. I tillegg har Venstre fremmet ti forslag sammen med andre partier. Ti av forslagene er ikke behandlet i Stortinget. Kun forslaget om akademisk frihet har fått flertall, og ble enstemmig vedtatt.

Les hele politisk regnskap her. (Word-dokument inkludert lenker til alle forslagstekster og interpellasjoner.)

Møte, mennesker

Foto: Microsoft

Miljø, kunnskap og nyskaping
På miljøområdet har de viktigste sakene for Venstres stortingsgruppe vært togsatsing, biodiesel, klima og elbiler.

Innenfor utdannings- og kunnskapspolitikken har viktige saker for Venstre vært frafall i videregående, akademisk frihet, og videreutdanning av lærere.

For at velferden skal sikres for kommende generasjoner vil vi trenge mange flere nye bedrifter i framtiden, og vi må legge til rette for at flere vil starte for seg selv. Venstres stortingsgruppe har derfor blant annet fremmet forslag om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak.

Borghild Tenden og Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**