Rissa Venstre med lyttestand i sentrum

Miljødagen 5. juni ble markert i Rissa med lyttestand i sentrum. Venstre utfordret “Si din mening” og forbipasserende stoppet opp og noterte på “tavla”.
Hovedkonklusjonen må bli at folk er opptatt av miljøsaker – iallefall kom det mange innspill på slike saker. Men også andre tema som veier – skoler ble berørt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


LYTTESTAND- si din mening, 5.juni på Miljødagen, arr av Rissa Venstre.
Venstre vil bruke en del av disse innspillene i programarbeidet sitt fram mot valget i 2011.

lyttestand Rissa 1

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Miljø:
Redusere CO2-utslipp
Kjøre tog – fly mindre
Tilsett naturvernkonsulent snarest
Styrk kollektivtrafikken bl. a. bedre tilbud med buss fra Skaugdalen
Mer gang og sykkelveier
Mer sykling
Stopp motorcrossbanen i Skaugdalen
Ta vare på 100 – metersbelte
Barna bør sykle til skole/fritidsaktiviteter hvis det er rimelig avstand
Hurtigbåten må stoppe på Kvithylla og Stadsbygda

Skole:
Gymsal for Stadsbygd skole
Lengre åpningstid på bassenget
Bevare grendeskolene
Parkeringsplass for Stadsbygd skole

Barnevern:
Kvalitetssikring av barnevernet (ikke en stat i staten)
Mer info fra barnevernet til dem som trenger å vite til barnets beste

Avlive bygdedyret
Viktig å snakke småbedrifters sak
Vi føler at vi ikke blir hørt allikevel ..
Mer kulturtilbud
Flere arbeidsplasser

De folkevalgte må ha makta – ikke rådmannen
Trist med bensinstasjonen – det ser ikke pent ut
Jobbe aktivt for å få mer ut av veiprosjektene på Fosen, da spesielt Kystveien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**